– Det blir viktig å se om tiltaket faktisk reduserer frafallet i læreryrket, sier KrFs Hans Fredrik Grøvan da han fikk servert marsipankake av leder av Pedagogstudentene, Frank Aleksander Bræin. Foto: Jørgen Jelstad.

Feiret veiledningsordning for lærere: – Håper å redusere frafall blant nyutdannede

Halvannen time veiledning i uka. Det er resultatet for en nyutdannet lærer etter bevilgning på 60 millioner kroner. Professor Eva Bjerkholt mener det ikke er nok, men allikevel et klart signal om at skoleeierne må satse.

Publisert

– Statistikken viser at det er større frafall av lærere de første tre-fire årene enn senere i yrkeslivet. Vi tror dette tiltaket møter noe av denne utfordringen, sa en smilende Hans Fredrik Grøvan i Kristelig Folkeparti foran en marsipankake merket «60 mill. til veiledning. Hurra!».

Pedagogstudentene hadde invitert til feiring av vedtaket som er deres kanskje største seier. De har jobbet i årevis med å få plass en skikkelig veiledningsordning for nyutdannede lærere. Målet har vært å bøte på praksisjokket ferske lærere får i det de kommer ut i yrket. 

 

– Avgjørende med penger

I fjor fikk Pedagogstudentene gjennomslag i Stortinget for at alle skal få veiledning av en erfaren lærer, og i år kom pengene i statsbudsjettet etter påtrykk fra KrF.

– Vi har jobbet opp mot alle partier for å få dette til, men KrF har tatt særlig ansvar for å få plass veiledningsordning, sier leder av Pedagogstudentene, Frank Aleksander Bræin til Utdanning.

– Hvor viktig er disse 60 millionene?

– De er helt avgjørende for å komme skikkelig i gang. Kommunene må få penger til å følge opp. Samtidig bør dette bare være begynnelsen. Vi vet at det er lignende behov for veiledning i barnehagene, og det må sees nærmere på, sier Bræin.

Beregningene til Pedagogstudentene viser at 60 millioner kroner tilsvarer at hver nyutdannet lærer vil kunne få dekket halvannen times veiledning i uka.

– Pengene må også dekke frikjøp av veilederen, slik at de får tid til å følge opp skikkelig, sier Bræin.

 

To år med veiledning

Eva Bjerkholt leder nettverk for veiledning av nyutdannede lærere, og hun er klar på at pengene er veldig viktig. Hun er professor ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge og har jobbet med dette fagfeltet i mange år

– Er halvannen time veiledning i uka nok?

– Nei, men det gir et insentiv til skoleeiere og lærerutdanningene om at dette er noe som må satses på. Vi kan se på det som et klart signal, sier hun.

Hun mener det er verdt å feire at politikerne har fått på plass et regelverk som forplikter.

– Vi har nok kunnskap i dag til å si at veiledning for nyutdannede er utrolig viktig, sier Bjerkholt.

– Hvor lenge har nyutdannede behov for veiledning?

– Internasjonal forskning sier tre år, mens i denne avtalen ligger det inne veiledning de første to årene. Tidligere var det snakk om kun ett år, og det er for kort. Så utvikler selvsagt behovet for veiledning seg underveis, men vi vet at den første høsten i jobb er veldig viktig, sier hun.

 

– Må se redusert frafall

KrFs utdanningspolitiske talsperson, Hans Fredrik Grøvan, er strålende fornøyd med gjennomslag i statsbudsjettet.

– Målet må være at alle nyutdannede skal få dra nytte av en veiledningsordning, hvor de får litt redusert undervisningstid ukentlig. Det vil ta litt tid å komme skikkelig i gang. Vi må høste erfaringer underveis, ikke minst fra de nyutdannede selv, om hvor utfordringene ligger, sier Grøvan.

Pengene settes inn fra høsten 2019. I første omgang er dette øremerkede midler.

– Så er det viktig å se om tiltaket faktisk reduserer frafallet i læreryrket, sier Grøvan.

– Hvis pengene etter hvert ikke blir øremerket, hvordan skal man da sikre at kommunene følger opp?

– Da må vi se på om vi må gjøre noen juridiske grep, slik at vi kan være trygge på at pengene går til det de skal, sier Grøvan.

– Er det aktuelt å øke summen etter hvert?

– Det ser vi ikke vekk fra, men nå må høste erfaringer først. Vi vet det er pekt på et tilsvarende behov i barnehager og videregående skole, men vi vurderte at behovet i grunnskolen er størst. Derfor har vi prioritert det i denne perioden, sier han.

 

Powered by Labrador CMS