Fikk hevet lønnsstigen, men ikke flere timer til forberedelse

I hovedtariffoppgjøret mellom Unio kommune og KS fikk barnehagelærerne hevet ansiennitetsstigen fra 10 til 16 år. Men flere timer til forberedelse fikk de ikke.

Publisert

  • Fra 2017 får alle ansatte med høyere utdanning en lønnsstige opp til 16-års ansiennitet. Lønnsstigene blir like for alle med høyere utdanning avhengig av utdanningslengde og utdanningsnivå. Det gir en vesentlig høyere topplønn etter 16 år for alle stillingsgrupper som tidligere bare hadde en lønnsstige som gikk til 10 år. Det gjelder blant annet for barnehagelærere og pedagogiske ledere.
  • Bare lærere omfattes av kompetanselønnssystemet, som betyr at de får automatiske lønnsopprykk som følge tilleggsutdanning. 
  • Partene er enige om å fortsette arbeidet med å tilpasse pensjonsordningen i KS-området til den nye folketrygden og pensjonsordningen i staten, der dette er hensiktsmessig. Arbeidet i det partssammensatte pensjonsutvalget videreføres. Dersom en av partene krever det, kan pensjon gjøres til et forhandlingstema.

 

– Jeg er fornøyd med at lønnsstigen ble hevet fra 10 til 16 år. Men jeg er misfornøyd med at vi ikke fikk gjennomslag for en arbeidstidsavtale som gir oss 6 timer til forberedelse, slik vi krevde, sier Ingunn Mørreaunet til Utdanning. Hun er pedagogisk leder ved Lohove barnehage i Trondheim.

En nemndsavgjørelse i forkant av tariffoppgjøret fastslo at det bare skal sikres fire timers planleggingstid. Det mener Mørreaunet er for lite.

– Jeg er pedagogisk leder på småbarnsavdeling med ansvar for 10 ansatte med ulike kvalifikasjoner. Dette er en krevende jobb. Jeg tenker ikke bare på meg selv. Mange pedagogiske ledere er i samme situasjon som meg, sier Mørreaunet.

Hun kunne også ønsket at etter- og videreutdanning gir lønnsmessig uttelling for personalet i barnehage, på lik linje med avtalen som gjelder lærere i skolen.

– Vi som jobber i barnehage er fortsatt ikke en del av kompetanselønnssystemet som gjelder for lærerne, til tross for at vi har en lignende jobb. Derfor håper jeg at våre forhandlere fortsatt stiller krav om at vi skal inkluderes i kompetanselønnssystemet. Dette må bli tema i neste forhandlingsrunde, sier hun.

– Du ønsket deg også bedre pensjonsrettigheter. Men her ble det ingen endring. Hva mener du om det?

– Bør barnehagelærere jobbe til de er 70 år? Det stiller jeg meg tvilende til. Etter min mening bør vi slippe yngre krefter til, sier den erfarne pedagogiske lederen. Hun har jobbet 20 år i barnehage.

Mørreaunet er glad for at det partssammensatte utvalget skal jobbe videre med pensjonsrettigheter og hun håper pensjon blir et forhandlingstema ved framtidige lønnsoppgjør.

Powered by Labrador CMS