Illustrasjonsfoto: Erik M. Sundt.

Kanvas skårer best av de store barnehagekjedene på foreldreundersøkelsen

Ingen har sjekket om ideelle og kommersielle eiere har noe å si for hvor fornøyde foreldrene er. Private Barnehagers Landsforbund ønsker slike undersøkelser velkommen.

Publisert Sist oppdatert
Private barnehager kommer i mange varianter, alt fra ideelle drivere som stiftelser, menigheter og foreldreandelslag til små aksjeselskap og store kommersielle drivere. Foreløpig har ingen undersøkt om den store foreldreundersøkelsen til Utdanningsdirektoratet viser forskjeller i tilfredshet ut fra hva slags type privat barnehage det er.

Utdanning har derfor hentet ut resultatene fra alle barnehagene som deltok i 2017 og sortert resultatene for de private barnehagene etter eierform.

Det er frivillig for barnehagene å delta på foreldreundersøkelsen, men de fem største kjedene har nær hundre prosent deltakelse. Det gjør det mulig å sammenligne resultatene mellom dem.

Alle har i snitt svært fornøyde foreldre, men Kanvas skårer best av de fem storkjedene på punktet total tilfredshet.

– Stas å ligge øverst

Kanvas er en ideell driver drevet som en stiftelse. De fire andre er kommersielle kjeder drevet som aksjeselskap.

– Det er for så vidt stas å ligge øverst på denne listen. Det betyr at foreldrene er fornøyde med det tilbudet vi leverer. Men jeg tror ikke det har veldig mye å si om man skårer 4,43 eller 4,57 på undersøkelsen, foreldre i Norge er stort sett fornøyd med barnehagetilbudet, skriver kommunikasjonssjef i Kanvas, Synne Alsaker, i en e-post til Utdanning.

PBL sier ja til å sortere etter eierform

Foreldreundersøkelsen er ofte blitt brukt til å sammenligne private og kommunale barnehager, men Utdannings gjennomgang er den første som har sortert de private barnehagene etter eierskap. Private Barnehagers Landsforbund (PBL) sier de er positive til foreldreundersøkelser som ser på resultatene etter hva slags type privat barnehage det er.

– Vi er grunnleggende positive til all fakta og dokumentasjon som kan fortelle oss noe om forholdene ute i norske barnehager, så ja, skriver Marius Iversen, kommunikasjonsdirektør i PBL, i en e-post til Utdanning.

Han skulle også ønske at man så på om det var forskjeller mellom kommunene, for eksempel basert på størrelse og tilskuddsnivå.

– PBL oppfordrer alle våre medlemmer til å delta på direktoratets undersøkelse og har også utfordret myndighetene på om den på noen måte kunne vært gjort obligatorisk for alle barnehager, avslutter Iversen.

Les også: PBL: Foreldre med barn i private barnehager er mer fornøyde.

– Stabile resultater

Utdanning har spurt alle de fem storkjedene om hvordan de bruker foreldreundersøkelsen. Synne Alsaker i Kanvas forteller at resultatene for kjeden har vært veldig stabile fra år til år, men at det kan være forskjeller fra barnehage til barnehage fra ett år til et annet.

– Og det er her vi ser størst nytteverdi av brukerundersøkelsen. Vi går årlig gjennom brukerundersøkelsen på overordnet nivå med våre barnehager, og hver og én av dem går gjennom undersøkelsen med ansatte og foreldre for å utvikle barnehagen videre, skriver Alsaker.

Over 100 000 foreldre har svart

2 661 av rundt 6 000 barnehager deltok i 2017.

Over 100 000 foreldre svarte, noe som ga en svarprosent på 70.

Undersøkelsen gjennomføres av Utdanningsdirektoratet.

Resultatene for hver barnehage offentliggjøres på barnehagefakta.no.

– Ikke noe karakterkort

I Norlandia-barnehagene inngår foreldreundersøkelsen som en del av en pakke hvor de også måler medarbeidertilfredshet og barnas trivsel i sine barnehager. De følger systematisk opp hvis noen av deres barnehager får lav skår på undersøkelsen.

– Foreldreundersøkelsen er et øyeblikksbilde, men det skal ikke være noe karakterkort, sier direktør i Norlandia-barnehagene, Kristin Voldsnes. Hun understreker at selv om foreldrene er kundene, er det viktigste for barnehagene at de oppfyller sitt samfunnsoppdrag overfor barna.

I fjorårets undersøkelse hadde Norlandia fem barnehager blant de med aller best skår i landet.

– Det er vi stolte av. Da går vi inn og undersøker hva disse barnehagene gjør riktig, for de skårer også godt på andre undersøkelser vi gjennomfører. Så ser vi hva vi kan lære. Det viser seg blant annet at de har høy pedagogisk bevissthet rundt alle deler av driften, sier Voldsnes.

– Tror du resultatet fra foreldreundersøkelsen er viktig for foreldre som skal velge barnehage til sitt barn?

– Det vet jeg ikke, men de fleste foreldre er nok inne på barnehagefakta.no og sjekker hvordan barnehagen skårer på foreldreundersøkelsen. Hvis det da står mellom to barnehager og én skårer 4,7 og en annen 3,8, ville i alle fall jeg sjekket med barnehagen for å få bedre svar på hva som ligger bak. Et besøk i barnehagen er kanskje det viktigste en forelder kan gjøre for å undersøke. Så tror jeg også beliggenhet er viktig for foreldrene, sier Voldsnes.

– Kan resultatene bli påvirket av ting som skjer akkurat i den perioden undersøkelsen gjennomføres?

– Ja, det tror jeg. Det kan for eksempel ha vært tilsyn eller annen uro. Da kan foreldre reagere, noe som kan slå ut på undersøkelsen. Samtidig tror jeg foreldrene først og fremst er opptatt av hva som skjer på avdelingen til sitt barn og klarer å skille dette fra andre ting når de svarer.

Setter inn tiltak

Daglig leder i Læringsverkstedet, Hans Jacob Sundby, mener det er riktig og viktig at foreldrene får anledning til å si sin mening gjennom en undersøkelse.

– Vi har valgt å legge bort vår egen foreldreundersøkelse og benytte Utdanningsdirektoratets, som vi synes er et fint og kostnadsfritt alternativ for alle barnehager. Den gir anledning til å få en lokal og nasjonal sammenligning av alle barnehager, skriver Sundby i en e-post til Utdanning.

Han understreker at daglig dialog, foreldresamtaler, SU og FAU også er viktige kanaler.

– Dersom flere indikatorer, hvor foreldreundersøkelsen kan være én pekepinn, antyder at det er mangler på kvalitet i en av våre barnehager, vil regionleder iverksette tiltak. Dette er en av fordelene med å ha en profesjonell eierkompetanse og en stor organisasjon som systematisk kan følge opp at barna har det bra når de er i barnehagen, skriver Sundby.

– For snevert med bare foreldreundersøkelsen

Daglig leder i Fus-kjeden, Laila Aarseth, sier foreldreundersøkelsen er et viktig redskap når de sammenligner seg med andre barnehager.

– Vi registrerer at undersøkelsen noen ganger fremstilles som en god kvalitetsmåling av barnehagene, men det er altså foreldrenes opplevelse og tilfredshet av barnehagen som måles, skriver Aarseth i en e-post.

Også de gir ekstra oppfølging hvis barnehager får lav skår.

– Vi bruker resultatene opp mot øvrige kvalitetsindikatorer som blant annet nærvær, medarbeiderundersøkelse, leke- og læringsmiljøet siden det blir altfor snevert bare å vurdere foreldreundersøkelsens resultater i en kvalitet-kontekst, skriver Aarseth.

I Espira forteller kommunikasjons- og organisasjonsdirektør, Jens Schei Hansen, at foreldreundersøkelsen er obligatorisk for deres barnehager. Samtidig har de andre målinger i et eget kvalitetsprosjekt i barnehagene sine.

– Resultatene fra disse undersøkelsene gjennomgås i barnehagens lederteam og i personalgruppen. Sammen setter de mål og tiltak for videre arbeid med kvalitet i barnehagen, skriver Schei Hansen til Utdanning.


Powered by Labrador CMS