En dag for å takke

Debatt: – Jeg vil bruke Barnehagedagen til å gi de ansatte i barnehagene en stor takk.

Publisert

De viktigste grepene for å styrke barnehagene våre blir ikke gjort på rådhuset eller Stortinget. Det blir gjort av de dyktige ansatte i barnehagene våre som strekker seg langt hver dag for å gi et trygt og godt tilbud til barna våre. Jeg vil bruke barnehagedagen til å gi dere en stor takk.

Det er store forventninger til de ansatte i barnehagene våre. Barnehagen skal bidra til en trygg og god start på livet, utjevne sosiale forskjeller og gjøre barna trygge i sosialisering og språk. De ansatte er de som skal takkes for kvalitet, trygge rammer og at barnehagen har et fellesskap med plass til alle barn.

Jeg er selv barnehagemor og ser hver dag hvor viktig tryggheten og støtten fra de ansatte i barnehagen er for å skape trivsel blant barna. Roen og tryggheten til både barn og foreldre i barnehagen er prisgitt dyktige ansatte.

For at de ansatte i barnehagen skal få gjort jobben sin på en god måte, må det være nok ansatte i barnehagene. Dette er også temaet for årets barnehagedag. På dette feltet har Oslo vært tidlig ute. Å styrke bemanningen i barnehagene er en viktig satsing for det rødgrønne byrådet. For oss er det sentralt å sikre at den ekstra bemanningen kommer barnehagene som trenger det mest til gode.

Vi har gjennomført et realt bemanningsløft i barnehagene våre i levekårsutsatte området. 21 barnehager er styrket med til sammen 38 nye stillinger. Vi har også vi et forsøk med en ekstra ressurspedagog i seks barnehager. Dette er politikk som fungerer, og som gir en bedre barnehagehverdag til barn, ansatte og foreldre.

I tillegg til å sikre dyktige faste ansatte, tar vi grep for å sørge for gode vikarer i barnehagene. Vi har nylig gjennomført et stort forsøk med ressurspool, som gav barnehagene tilgang på dyktige og kvalifiserte vikarer. Vi fikk svært gode resultater av forsøket. Barnehagene meldte tilbake om at de opplevde en økning i kvaliteten på vikarene ved bruk av ressurspoolen. Disse erfaringene tar vi med oss videre, og jobber nå for å se hvordan vi kan innføre en liknende ordning til hele Oslo.

Les også: En rød ryggsekk skal gjøre skolestarten lettere for Oslo-barn

Selv om jeg er stolt av tiltakene vi har satt inn, er jeg den første til å innrømme at vi ikke er i mål. Vi må jobbe kontinuerlig med å øke kvaliteten i barnehagene våre. Derfor legger byrådet snart frem en strategi om kvalitet i Oslos kommunale barnehager.

Politikk virker og endrer barnehagene, men ingenting endrer og styrker barnehagene mer enn dyktige ansatte. Tusen takk for jobben dere gjør.

Powered by Labrador CMS