Bakkeløkka skole - vakrest i landet

Utdanningsminister Kristin Clemet (H) delte i går ut skolebyggprisen til Bakkeløkka ungdomsskole i Nesodden i Akershus. Prisen er på 250.00 kroner som fordeles på 175.000 kroner til skolen og 75.000 kroner til prosjekteringsteamet.

I juryens begrunnelse heter det at skolen legger til rette for nye pedagogiske prinsipper. Klasserommene er brutt ned og undervisningsarealet er blitt mer landskapspreget. Skolen har mange varierte romløsninger for større og mindre elevgrupper.
 
Bygningene ligger i et skrånende skogsterreng med et frodig bekkefar på tvers av tomten. Fra kommunens side har det vært lagt vekt på å bevare landskapet. Skolen har tre paralleller og ble tatt i bruk høsten 2002. Nye pedagogiske tanker har fått prege arkitekturen, mener juryen.
 
Clemet har ikke vært på Bakkeløkka skole ennå, men hun lovet å komme. Derimot har Clemet besøkt en av de fire skolene som fikk hederlig omtale av juryen; Karuss skole i Kristiansand.
 
- Karuss er en flott og inspirerende skole, sier Clemet til www.utdanning.ws
De andre tre skolene som fikk hederlig omtale av juryen var Greveløkka skole i Hamar, Markaplassen skole i Trondheim og Vågsbygd videregående skole i Vest-Agder.
 
Estetikken viktigst for lærerne
På spørsmål om det estetiske aspektet ved skolebyggene har noe å si for elevenes læring, svarte Clemet: - Vi har ingen bevis for at skolebyggene gjør noe med kvaliteten på undervisningen. En dårlig lærer blir ikke flinkere i et vakkert skolebygg.
 
Det må vi nok bare innse. Men jeg tror at skolebygget gjør noe særlig med de ansattes trivsel. Jeg tror skolebygningenes utforming og standard betyr mer for lærerne enn for elevene, sier Clemet.
 
- Tror du at kommuner og fylkeskommuner klarer rehabiliteringsjobben uten statlig prioriteringer av midlene? I Oslo får mange skoler nå dagbøter på grunn av manglende vedlikehold og samtidig er budsjettsituasjonen vanskeligere enn noen gang?
 
- Vi er selvsagt ikke uten utfordringer på dette feltet. Likevel mener jeg situasjonen er ganske god og langt bedre enn man kan få inntrykk av i mediene. I valgkampen besøkte jeg 16 fylker.
 
De aller fleste steder kan kommuner og fylkeskommuner legge fram en plan for hvordan skolebygningene skal rehabiliteres, men det finnes selvsagt unntak. De ekstra midlene som nå er lagt inn i statsbudsjettet er i alle fall et signal om at jeg ønsker dette feltet prioritert, sier Clemet.
 
Utvalg for skolebygg
Sammen med Erna Solberg vil hun nå nedsette et utvalg som skal gå igjennom skolebyggsituasjonen: - Dette kan ikke overlates til byggebransjen. De er ute etter å skaffe seg oppdrag. Det vet jeg som har jobbet i NHO, sier Clemet.

Powered by Labrador CMS