Bærumslærere er lunkne til tiltak etter korona-pandemien

Kommunedirektøren i Bærum vil hyre inn foredragsholdere og gi et mangfoldig tilbud i sommerskolen for å bøte på «tapt sosial kompetanse» etter koronapandemien. – Gi heller lærere og elever muligheten til å være litt sammen, svarer Utdanningsforbundet.

Publisert Sist oppdatert

– Det skorter ikke på de faglige resultatene. Det har vi blant annet sett på nasjonale prøver. Det som har gått tapt i pandemien er de sosiale ferdighetene. Etter to år hvor barna har fått beskjed om å holde avstand, trenger de å lære samhold på nytt, sier leder i Utdanningsforbundet Bærum, Bjørn Sigurd Hjetland.

Les også: Pandemielevene klarer seg godt faglig

Onsdag behandlet Bærums politikere et forslag fra kommunedirektøren til «tiltak for å kompensere for tape ferdigheter innen sosial kompetanse blant elever etter koronatiltak i skolen». Der listes det opp seks punkter, deriblant:

1. Fremme et mangfoldig aktivitetstilbud i kurspakken som tilbys i sommerskolen.

2. Tilgjengeliggjøre skolebygg og skolebibliotek til aktiviteter etter skoletid.

3. Invitere sosiale entreprenører og andre relevante private/ideelle aktører som kursholdere/ foredragsholdere på nettverksamilingene for skolens miljølærere, sosiallærere, miljøarbeidere, pedagogisk psykologisk tjeneste og helsesykepleiere.

Kommunedirektøren foreslo også at man legger til rette for samarbeid med organisasjoner og foreninger som vil tilby kurs og aktiviteter. Og i onsdagens møte ga politikerne sin enstemmige tilslutning.

Bjørn Sigurd Hjetland klarer ikke la være å flire litt.

Leder i Utdanningsforbundet i Bærum, Bjørn Sigurd Hjetland
Leder i Utdanningsforbundet i Bærum, Bjørn Sigurd Hjetland

– Noen av tiltakene er allerede etablert politikk, som dette med tilgjengelige skolebygg. Og mangfoldig aktivitetstilbud i sommerskolen er fint det, men da er man jo ikke sammen med klassen sin, sier han.

– Hva ønsker du deg?

– Politikere som anerkjenner det egentlige problemet, som ikke snakker om fagtrykk og som sier til elevene at «dere er gode nok, men dere skal få øve dere litt på å være sammen».

Hjetland peker på at undervisningen i pandemien gikk greit, mye på grunn av digitale læremidler. Leirskoler, kroppsøvingstimer og ekskursjoner derimot, de ble avlyst alle sammen.

– I stedet for å bruke penger på foredragsholdere og sosiale entreprenører kunne politikerne gått for en langt enklere oppskrift. Oppfordre skolene og lærerne til å dra ut, oppleve noe sammen og være en del av en gruppe. Det er det de mangler, sier han.

Les også: Tapt læring og politisk panikk


Styrker miljølærerstillingene

I januar i år kom nyheten om at regjeringen delte ut 216 millioner kroner til kommuner, fylkeskommuner og privatskoler, til tiltak for å ta igjen« tapt faglig og sosial læring hos barn og elever.»

Til sammen 66 kommuner fikk penger. Bærum fikk nesten 7 millioner kroner. Pengene er ifølge skolesjef Siv Herikstad delt ut til skolene etter elevtallet ved den enkelt skoler. Hun skriver i en e-post til Utdanningsnytt midlene blant annet har gått til tett fraværsoppfølging, ekstra ressurser for tettere samarbeid med foresatte, styrket oppfølging av leksearbeidet, økt ressurser til særskilt norskopplæring.

Les også: Koronakommisjonen: Ansatte i skoler og barnehager burde vært prioritert for vaksine tidligere

I tillegg besluttet Bærums politikerne i forbindelse med budsjettbehandlingen, å styrke miljølærerstillingene ved alle barneskolene. I dag har skolene miljølærere i 25 prosent stilling. Nå skal den økes til 50 prosent. Tiltaket vil koste om lag 4 millioner kroner.

Også denne saken skal politikerne orienteres om i onsdagens møte.

Og også dette er Utdanningsforbundet litt lunkne til.

– Vi er selvsagt tilhengere av at man styrker skolebudsjettene. Og miljølærerne gjør en god og viktig jobb, men vi skulle ønske oss at kommunen hadde satset på å styrke laget rundt elevene med andre faggrupper, som for eksempel sosionomer, vernepleiere og barnevernspedagoger , sier Hjetland.

Saken ble oppdatert 12.05.22 med at Bærums politikere enstemmig vedtok kommunedirektørens forslag.

Powered by Labrador CMS