Refleksjon over eget arbeid er største utbytte av lærer-master

Skoleledere er lite interesserte i de nye lærernes forsknings- og utviklingskompetanse.

Publisert

Universitetet i Tromsø var pilot for utviklinga av grunnskolelærerutdanninga til masterutdanning. Ansatte ved institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved universitetet har gjort en undersøkelse blant 40 studenter fra piloten etter ett og to år i jobb.

– Manglende kunnskap og forståelse for forskning og utvikling, (FoU) både i skolens organisasjon og hos nyutdannede, er en utfordring for å kunne benytte de nye lærernes FoU-kompetansen i skolen, konkluderer de.

Sette seg inn i forskning

Mål for lærerstudentenes arbeid med FoU er at de skal sette seg inn i forskning, og de skal lære å analysere og forstå forskningsmetoder og -resultater. De skal drive egen forskning fram til masteroppgave.

Mange av lærerne i undersøkelsen sa at de framfor alt hadde nytte av denne undervisninga i sin egen refleksjon over arbeidet.

Les denne: Over 20.000 lærere mangler fortsatt fordypning

En sier at arbeidet med masteroppgava har gitt mer ryggrad, og gjort læreren mer rusta for arbeidet. En annen trakk fram at kunnskapen er viktig når et perfekt planlagt undervisningsopplegg går helt feil og man må analysere hvorfor det.

En tredje kalte relasjonsarbeidet i klassen et evig forskningsprosjekt der FoU-kunnskap var til god hjelp. Men det var også flere som svarte som denne læreren: «Jeg føler ikke at jeg har behov for denne kompetansen»

Prosjekter i klassen

Noen av lærerne hadde utført små forskningsprosjekt i klassene sine med bakgrunn i studiene. Enkelte hadde fått en rolle som ressurslærer i skolen basert på sin FoU-kompetanse.

Forskningsbakgrunnen hadde også gitt lærerne erfaring med å søke opp forskningsbasert kunnskap i tidsskrifter og andre stede. som de har brukt for å forbedre sin praksis.

Men en majoritet av de nyutdanna oppfatta FoU, utover refleksjon, som en tidkrevende virksomhet som ikke kunne prioriteres i hverdagen. De brukte blant anna stort arbeidspress og at de måtte undervise i fag de hadde liten bakgrunn i som forklaring.

– Den videre utfordringa for både lærerutdanningene, nyutdanna, erfarne lærere og skolene er å utvikle skoler hvor FoU vil være en naturlig del av virksomheten, konkluderer forskerne.

Powered by Labrador CMS