Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Vet hvorfor SSB og Udir har vidt forskjellige tall på «ukvalifiserte» lærere

Kunnskapsdepartementet har funnet ut hvorfor Utdanningsdirektoratet og SSB har operert med vidt forskjellige tall på «ukvalifiserte» lærere.

Publisert Sist oppdatert

I dag viser Grunnskolenes Informasjonssystem (GSI), som Utdanningsdirektoratet (Udir) bruker, at rundt 5 prosent av lærerne ikke har godkjent kompetanse til å jobbe som lærer, mens SSBs statistikk viser at nær 24 prosent av lærerne ikke har lærerutdanning, melder NTB.

Tallene brukes ofte i debatter om kompetanse for lærere, og Kunnskapsdepartementet har tatt initiativ til å avklare forskjellene. I august ba Utdanningsforbundets leder Steffen Handal departementet om å rydde opp i statistikken.

SSB regner blant annet kun lærere med godkjent lærerutdanning som kvalifisert, mens i GSI-statistikken blir ansatte regnet som kvalifisert hvis de oppfyller opplæringslovens kompetansekrav. SSB teller i tillegg med korttidsvikarer i sin statistikk, mens GSI kun teller lange vikariater.

Selv om rapporten bekrefter at det er et stort sprik i tallene for lærerkompetanse i de to kildene GSI og SSB, sier Steffen Handal at det blir bekreftet at det er en betydelig utfordring i norsk skole at for mange som underviser elevene ikke har lærerutdanning.

– For oss er ikke dette nytt, sier Steffen Handal.

– Godkjent lærerutdanning må være et minimum

Mens GSI viser omfanget av lærere som er blitt vurdert av den enkelte kommune eller fylkeskommune som kvalifisert og ikke kvalifisert, så viser SSB sin statistikk hvilke lærere som har en lærerutdanning og hvilke som ikke har det, sier lederen for Utdanningsforbundet.

Han peker også på at rapporten viser at det er en omfattende bruk av lærervikarer som mangler lærerutdanning. Handal understreker at han er glad for at rapporten er kommet fordi arbeidet som pågår nå tar sikte på å forklare hva som faktisk ligger bak de store forskjellene.

– For å kunne gjøre noe med det store problemet at altfor mange lærere ikke har godkjent lærerutdanning, er det viktig at vi får et felles faktagrunnlag på bordet, mener Handal.

I rapporten blir det vist til at det er en utfordring at ulike rektorer vurderer samme kompetanse ulikt og at det fører til uklarhet i statistikken om hvilke lærere som anses som kvalifiserte og hvilke som ikke er kvalifiserte. Lovgiver har en mulighet til å rydde i denne praksisen gjennom arbeidet med ny opplæringslov, sier Handal.

Utdanningsforbundet mener at en godkjent lærerutdanning må være et minimum, og at alle barn og elever skal ha en lærerutdannet lærer i alle fagene sine.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) er glad for at andelen ukvalifiserte lærere går nedover på begge statistikkene.

– Elevene lærer mer når de får undervisning av gode og kvalifiserte lærere, og derfor er jeg glad for at utviklingen i antall og andel ukvalifiserte i skolen går rett vei. Samtidig er det viktig at vi har et godt faktagrunnlag, sier Melby.

Powered by Labrador CMS