Opprop for nasjonalt krav til miljøterapeuter i skolen

Flere hundre har underskrevet på et opprop om et lovfestet krav til miljøterapeuter i skolen.

Publisert Sist oppdatert

Det skriver fagbladet Fontene.

Mannen bak oppropet "Ja til nasjonalt krav til miljøterapeuter i skolesektor" er vernepleier Trond Helgheim Spurkeland.

– Det finnes mange gode faglige begrunnelser som tilsier at miljøterapeuter er viktige i skolesektoren, men det finnes ikke et lovfestet krav for dette. Det burde det være, sier Spurkeland til fontene.no.

Så langt har nesten 900 personer skrevet under på oppropet.

Spurkeland mener at dersom regjeringen skal lykkes med målsettingene sine om å styrke det tverrfaglige arbeidet i skolen mener han skoler, barnehager og SFO må ansette miljøterapeuter på lik linje med lærere og barnehagelærere.

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Anja Johansen (V), skriver i en epost til Fontene at det er skoleeiernes ansvar å vurdere hvilke fagressurser skolen trenger. Hun til at de ikke har god nok kunnskap om de ulike ansattgruppene i skolen.

«Det er blant annet bakgrunnen for at Utdanningsdirektoratet kartlegger dagens situasjon for de andre ansatte enn det pedagogiske personalet. På bakgrunn av kartleggingen vil vi be direktoratet om å vurdere hvilket ansvar og hvilke oppgaver ulike profesjoner bør ivareta i barnehage, skole og SFO», informerer hun.

Antall assistenter øker

Utdanningsnytt fortalte i går at bruken av assistenter i skolen fortsetter å øke. Skoleåret 2009/2010 var det 7.700 assistentårsverk i grunnskolen. Det økte til 10.000 i 2019/2020. Nå er antallet oppe i 10.650.

Begrepet assistenter brukes både om faglærte med formell kompetanse, men uten undervisningskompetanse, og ufaglærte uten formell kompetanse. Miljøterapeuter, vernepleiere, barnevernspedagoger og sosionomer inngår i denne gruppen i GSI sin oversikt.

Powered by Labrador CMS