Hersleb videregående skole.

Ingen varsling da lærer ble utsatt for vold fra tidligere elev

I april i fjor ble en lærer ved Hersleb videregående skole i Oslo brutalt lagt i bakken av en tidligere elev. 16. januar starter rettssaken.

Publisert Sist oppdatert

Verken Arbeidstilsynet, Nav eller forsikringsselskapet ble varslet om voldshendelsen. Heller ikke internt i Oslo kommune ble de ansvarlige informert. Det avdekker Dagsavisen.

Ifølge Utdanningsetaten var det først sist uke, da Dagsavisen tok kontakt om saken, at etaten og avdelingsdirektøren med ansvar for de videregående skolene i Oslo ble klar over den alvorlige voldshendelsen, som skal opp i Oslo Tingrett mandag 16. januar.

Etter å ha parkert bilen i skolegården tok den nå 23 år gamle mannen, ifølge politiets tiltale, tak i læreren og «vred ham ned i bakken» på en slik måte at læreren «fikk et nedpresningsbrudd og delvis avrevet sideleddbånd i kneet». Saken ble få dager senere politianmeldt både av skolen og fornærmede.

Seksjonsleder Kirsti Been Tofte i Arbeidstilsynet bekrefter overfor Dagsavisen at de ikke var kjent med hendelsen. Manglende melding til Arbeidstilsynet av voldssaker i Osloskolen, har i lang tid vært tema. I fjor avdekket Dagsavisen at Oslo kommune ble truet med dagbøter på 20.000 kroner dersom et forsvarlig system ikke kom på plass.

Fra 2016 til 2020 har det vært en sterk økning i skolenes rapportering av vold og trusler internt i kommunen. Arbeidstilsynet har hele tiden ment at det skjer en underrapportering.

Les også: – Ikke gode nok tiltak mot vold og trusler i Osloskolen

Utdanningsetaten jobbet sist høst med å revidere handlingsplanen Trygge voksne og trygge barn. Den ble returnert til byrådet i desember 2020.I løpet av våren 2023 skal en ny sak opp i bystyret der den reviderte handlingsplanen følger med som vedlegg.

Etatshovedverneombud i Utdanningsetaten, Dag Martin Vikheim, reagere kraftig: – Dette er sjokkerende, men dessverre kanskje ikke så overraskende. HMS-arbeidet, og da spesielt rapporteringsrutiner og avvikshåndteringssystemet i etaten, er noe vi har påpekt svakhetene ved og har vært bekymret for i lang, lang tid, sier Vikheim til Dagsavisen.

Kan gi senskader

Det at saken ikke er meldt til NAV eller Oslo pensjonsforsikring kan skape problemer ved eventuell registrering av yrkesskade. Grunnen er at det opereres med foreldelsesfrister, påpeker Vikheim, som viser til at voldsutsatte kan få fysiske og psykiske senskader.

Oslo kommune ble i april 2022 pålagt av Oslo bystyre å utrede ekstra erstatning til ansatte i kommunen utsatt for vold. Mehmet Kaan Inan i Oslo Høyre er kritisk til manglende oppfølging fra kommunens side. Han frykter at heller ikke den reviderte handlingsplanen er god nok, og uttalte til Utdanningsnytt at kommunen sleper bena etter seg i dette arbeidet.

Også Odd Erling Olsen, hovedtillitsvalgt for videregående opplæring i Utdanningsforbundet Oslo, frykter at den ansatte kan miste rettigheter på bakgrunn av at saken ikke er blitt registrert.

Olsen sier til Dagsavisen at det over mange år har vært til dels svært alvorlige voldssaker mot lærere og andre ansatte i Osloskolen, og at Utdanningsforbundet like lenge har vært tydelige på at denne type hendelser ikke bare må forebygges, men også følges opp med god personalbehandling.

Manglende rapportering

Rektor ved skolen, Astrid Grytte, bekrefter overfor Dagsavisen at rapportering har manglet.

– Jeg er veldig lei meg for at en ansatt hos oss måtte oppleve dette på jobb. Vi hadde tett dialog og oppfølging med den ansatte i etterkant av hendelsen, og bedriftshelsetjenesten har også vært koblet på, skriver Grytte i en epost til avisen, og legger til:

– Vi gjorde dessverre en feil når saken ble registrert i HR-systemet vårt. Det gjør at saken ikke er rapportert videre. Det beklager vi og det retter vi nå opp i.

Divisjonsdirektør Anita Capjon Bergh i Utdanningsetaten sier til avisen at hun er glad for at saken ble politianmeldt og at den ansatte har fått oppfølging av skolen og bedriftshelsetjenesten.

Powered by Labrador CMS