Hva med en ny arbeidstidsavtale, KS?

Debatt: Hva om KS nå oppfordrer kommunene og skolene til å praktisere arbeidstidsavtalen så liberalt som mulig?

Publisert

Det virker som om det er 100 år siden, men det er bare seks år siden jeg sammen med flere hundre andre lærere streiket mot en ny arbeidstidsavtale med mer binding av arbeidstiden. KS ville ha mer bundet kontortid for lærerne.

Med de erfaringene med hjemmekontor vi har fått under «koronatiden», er kanskje tiden inne til å gjøre det til en normalsituasjon å kunne jobbe hjemme når det ikke er møter, undervisning eller annet arbeid som bør gjøres på arbeidsplassen?

Kanskje KS kan gå i bresjen for dette? For KS er vel for å ivareta miljø og helse? En fleksibel arbeidstid gjør at ansatte ikke må belaste veinettet når det er rush-topper. Reiser man kollektivt, kan man reise på tidspunkt da ikke alle andre reiser. Slik reduserer man smittefaren.

Veinettene rundt de store byene trenger ikke utbygging i samme grad hvis folk reiser på ulike tidspunkt til jobben, eventuelt jobber hjemme noen dager. Forskning peker ikke i retning av at folk er mindre produktive når de jobber hjemme, kanskje tvert om.

Nå er ikke jeg blant dem som bruker å peke på næringslivet som et forbilde for skoleverket, men når Telenor-sjef Sigve Brekke sier at alle ansatte kan jobbe hjemmefra fremover, og at det normale i framtiden bør være tre dager på jobb og to dager hjemme, kan dette kanskje være til inspirasjon:

Hva om KS nå oppfordrer kommunene og skolene til å praktisere arbeidstidsavtalen så liberalt som mulig? Så kan man ved neste korsvei ta initiativ til en mer fleksibel arbeidstidsavtale til beste for miljøet, helsen, de ansatte og elevene. Spent på svaret ditt, Bjørn Arild Gram, styreleder i KS.

Powered by Labrador CMS