Mens flere lærere i grunnskolen i Danmark skifter jobb etter reformen og nye arbeidstidsregler, opplever elever i den videregående skolen at lærernes deres er lojale og blir i jobben livet ut. Arkivfoto: Utdanning

Flere grunnskolelærere skifter jobb etter skolereformen

Flere lærere i den danske grunnskolen har valgt å skifte jobb etter folkeskolereformen og de nye arbeidstidsreglene er innført, ifølge Danmarks Statistik (DS). For den videregående skolen er situasjonen derimot en helt annen.

Publisert

I 2013 ble arbeidstidsreglene for lærere i den danske grunnskolen (folkeskolen, red.anm.) endret etter et inngrep fra regjeringen, og kort tid etter ble folkeskolereformen avtalt.

Reformen og de nye reglene om arbeidstid betyr blant annet at mange lærere må undervise mer og være mer til stede på skolen.

 

Kraftig økning i sykefraværet

De nye arbeidsvilkårene sparket i gang en debatt hvor det blant annet ble snakket om at mange lærere ville forlate grunnskolen. Analysen fra DS viser det er tydelige tegn på at noen skifter jobb, men at virkningen ikke er så brutal som først fryktet av lærerorganisasjonene.

– Vi kan se at flere lærere har forlatt grunnskolen etter reformen og de nye reglene om arbeidstid. Noen har gått til privat skole mens andre har skiftet bransje, og flere enn tidligere år har gått av med pensjon. Blant dem som fortsetter med å jobbe i grunnskolen er det markant flere som har skiftet til en grunnskole i en annen kommune uten lokal arbeidstidsavtale, sier Niels Ploug, avdelingsdirektør i Danmarks Statistik.

Samtidig har det skjedd en kraftig økning i sykefraværet til lærere: fra 2013 til 2015 har det økt med 2,7 dager. For andre kommunalt ansatte har økningen vært på 0,7 dager i samme periode.

 

VGS-lærere blir i jobben

For lærere i den danske videregående skolen er situasjonen en annen. En fersk undersøkelse viser at 77 prosent vil stå i jobben innen den videregående skolen ut karrièren.

– ­Arbeidet gir mening, er en av forklaringene, ifølge gymnasieskolen.dk, som er nettstedet til Gymnasieskolernes Lærerforening.

Det er foreningen som har gjort undersøkelsen som viser at 54 prosent av lærerne vil jobbe på samme arbeidsplass til de går av med pensjon.

«Selv blant lærerne i 20-årene sier 38 prosent at det vil bli på sin nåværende arbeidsplass», skriver nettstedet. Flere enn 1100 lærere har svart på undersøkelsen.

– Det er en viktig jobb å ruste mennesker til et samfunn som er preget av usikkerhet med flyktningkrise, økonomiske problemer og som vi ser nå, at Donald Trump er valgt til president. Det gir mening å være lærer, sier tillitsvalgt ved Viby Gymnasium, Morten Søding Sørensen.

 

Powered by Labrador CMS