Feil om KS og barnehagelærere

Det vi er uenige om, er hva som bør fastsettes av profesjonelle yrkesutøverne på den enkelte barnehage, og hva som bør nedfelles i en sentral avtale mellom KS og Utdanningsforbundet.

To førsteamanuenser, Liv Torunn Eik ved Høgskolen i Sørøst-Norge og Gerd Sylvi Steinnes ved Høgskulen i Volda, ønsker gjennom et innlegg i Utdanningsnytt.no 26. februar å uttrykke støtte til Utdanningsforbundet i uenigheten om barnehageavtalen. Det er i og for seg helt i orden. Men når de låner ut sin forskerautoritet til én part, bør det være et krav at de klarer å forholde seg til realitetene. Dessverre feiler de allerede i utgangspunktet.

De to åpner innlegget sitt ved å hevde at KS er uenig med Utdanningsforbundet om hvorvidt barnehagelærere bør ha avsatt tid til å samarbeide med hverandre, og at KS har liten forståelse for at dette er nødvendig. Begge deler er feil.

Det vi er uenige om, er hva som bør fastsettes av profesjonelle yrkesutøverne på den enkelte barnehage, og hva som bør nedfelles i en sentral avtale mellom KS og Utdanningsforbundet. Dagens avtale, som i motsetning til hva mange hevder er relativt ny (fra 2012), fastslår at hver barnehagelærer skal sikres minimum fire timer pr. uke i gjennomsnitt til planlegging, forberedelse og samarbeid.

Hvor mye av denne tiden som skal brukes individuelt eller sammen med andre barnehagelærere og øvrig personale, hvor mye som skal brukes i eller utenfor barnehagen, sier avtalen ingen ting om. Dette er etter vårt syn nettopp forhold som profesjonelle styrere og barnehagelærere på den enkelte barnehage er langt bedre skikket til å avgjøre enn partene i en sentral avtale.  

 

  • Per Kristian Sundnes er forhandlingsleder i KS

 

Powered by Labrador CMS