Konflikten om arbeidstid i barnehagen er avgjort

Utdanningsforbundet vant ikke fram med sitt krav om få satt av totalt seks timer til planlegging for barnehagelærere. De mener allikevel ikke det er forsvarlig å gå til streik for en annen avtale.

Publisert

Arbeidstid i barnehagen

Utdanningsforbundet brøt forhandlingene med KS om arbeidstid i kommunale barnehager før jul, og dermed ble arbeidstidsavtalen behandlet av ei nemnd. 

Nemnda besto av representanter fra både Utdanningsforbundet og KS, og ble ledet av Reidun Wallevik, som var oppnevnt av Riksmekleren.

Nemnda startet arbeidet 9. mars, og 30. mars kom kjennelsen.

Her er hele kjennelsen.

 

 

Etter brudd mellom Utdanningsforbundet og KS om ny arbeidstidsavtale for barnehagelærere, gikk konflikten til behandling i en nemnd. I dag kom kjennelsen fra nemnda.

Utdanningsforbundets leder mener kjennelsen er til å leve med.

– Det er ingen grunn til å karakterisere avtalen som god, men den er bedre enn den vi hadde. Det er grunnen til at vi har akseptert kjennelsen, sier Steffen Handal.

 

Fortsatt fire timer

KS ønsket en videreføring av den gamle avtalen. Utdanningsforbundets krav var en sikring av minst fire timer til for- og etterarbeid, disponert av den enkelte barnehagelærer, og minst to timer til felles faglig planlegging. De to ekstra timene fikk de ikke gjennomslag for i nemnda, men de fire timene er sikret.

Handal peker på spesifikke formuleringer i kjennelsen som er mer forpliktende for kommunene.

– Den sier at barnehagelærerne skal ha minst fire timer i uken til planlegging og for- og etterarbeid. Det står også at tiden ikke bare skal avsettes, slik det sto tidligere, men at den skal anvendes til dette formålet. Det betyr at vi har trukket kjennelsen i vår retning, sier Handal.

 

Fikk ikke to timer ekstra

Flere oppgaver som tidligere lå inn under de fire timene er også blitt fjernet, slik at timene kun skal brukes til planlegging og vurderingsarbeid.

Handal understreker imidlertid at kjennelsen ikke er en garanti for at praksis ute i kommunene endres slik Utdanningsforbundet ønsker, og at det derfor må kjempes videre for at avtalen blir overholdt.

Til tross for at de ikke fikk gjennomslag for alle kravene, mener han at det var rett å akseptere kjennelsen og ikke gå til streik.

– Vi klarte å trekke kjennelsen i vår retning, og vi har nå en bedre avtaletekst for å sikre at barnehagelærere og pedagogiske ledere får tid til for- og etterarbeid og planlegging. Det gjør at det ikke er forsvarlig å streike for en annen avtale, sier Handal.

Handal legger blant annet vekt på at formuleringen "og liknende" er ute av teksten. "Faglig samarbeid" er også ute, og det betyr at barnehagelærerne kan samarbeide faglig etter behov i planleggingstimene, men at de ikke kan pålegges det i disse timene.

 

– Tydelig på styrers ansvar

Arbeidslivsdirektør i KS, Per Kristian Sundnes, sier i en pressemelding at de er glade for å få på plass en avtale.

– Den nye avtaleteksten er tydelig på at det er styrers ansvar å legge til rette for at barnehagelærerne får bruke de minst fire timene til planlegging og for- og etterarbeid, både individuelt og sammen med sine kolleger. Det er en klargjøring som er bra både for barnehagene og for partene, sier Sundnes.

Han er fornøyd med at avtalen gjelder for to år framover.

– At avtalen nå gjelder for to år, gir den nødvendige ro til å fortsette den gode utviklingen av norske barnehager, sier Sundnes. 

 

NB! Saken er oppdatert 1. april 2016 med siste avsnitt før mellomtittenen "- Tydelig på styrers ansvar". Red.

Powered by Labrador CMS