Når det heller ikke denne gangen ble mer enn minst fire timer, er ikke dette noe vi kan være fornøyd med, sier leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal. Arkivfoto: Hans Hovland Løvlien
Når det heller ikke denne gangen ble mer enn minst fire timer, er ikke dette noe vi kan være fornøyd med, sier leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal. Arkivfoto: Hans Hovland Løvlien

Handal: Det er feil at vi er fornøyde med avgjørelsen om barnehagelærernes arbeidstid

Utdanningsnytt.no har laget en artikkel som viser fram frustrasjonen som en del barnehagelærere føler etter nemndsavgjørelsen om barnehagelærernes arbeidstid. Det er lett å kjenne igjen sinnet og skuffelsen som kommer til uttrykk.

Publisert

Som eneste fagforening brøt Utdanningsforbundet forhandlingene om særavtalen, fordi vi ikke kunne akseptere en prolongering. Grunnen er at vi vet at det er knapp tid til planlegging i barnehagene og at barnehagelærere trenger større innflytelse på innholdet i denne tida.  

Det hevdes i artikkelen på Utdanningsnytt.no at vi er fornøyde med nemndskjennelsen. Det stemmer ikke. Når det heller ikke denne gangen ble mer enn minst fire timer, er ikke dette noe vi kan være fornøyd med. Forbedringene ligger imidlertid i at vi har kommet et skritt videre med tanke på at barnehagelærerne skal kunne bruke innholdet i tida slik de mener er mest fornuftig. Grunnen er at det ikke lenger er slik at bruken av tida skal drøftes, men kun organiseringen av tida.

Vi mener også at avtalen kan gi bedre sikring av tida. Den gamle avtalen sa at minst fire timer skulle avsettes – denne avtalen sier at de minst fire timene skal anvendes. Det betyr at det ikke er nok å sette av tid, men at denne tida faktisk skal brukes til planlegging. Hvis den avsatte tida blir borte på grunn av sykdom eller annet, så må barnehagelærere kreve å få den igjen.

Til sist mener vi at det også er bedre avgrensing av hva tida skal brukes til. Den tidligere avtalen hadde en opplisting av oppgaver, blant annet faglig samarbeid og endte i «og liknende». Nå er tida avgrenset til planlegging og for- og etterarbeid.

Det kan også styrke oss som fagforening at det ikke lenger skal drøftes med den enkelte. Avtalen sier at organiseringen skal drøftes. Det må bety at det er tillitsvalgte, der dette finnes,  som skal inn i disse prosessene. Det er viktig at vi i de to årene som denne avtalen skal gjelde, bruker disse forbedringene og innhenter erfaringer med hvordan avtalen kan bedre det faglige arbeidet i barnehagen.

Powered by Labrador CMS