Arbeidstilsynet stiler arbeidsmiljøproblem i barnehagen til rådmannen

Mangelfull organisering av det forebyggende helse- og sikkerhetsarbeidet er en gjenganger når Arbeidstilsynet finner feil i barnehagene. Nå gir tilsynet rådmannen ansvaret.

Publisert

– Det gjør Arbeidstilsynet helt rett i, sier rådmann Bjørn-Atle Hansen i Alta til Utdanning.

Han har nettopp fått fire brev fra Arbeidstilsynet med pålegg om å opprette mangler ved helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i fire barnehager i kommunen.

– Vi har begynt å stile disse brevene til rådmannen fordi det er der ansvaret ligger, sier tilsynsleder for Arbeidstilsynet i Nord-Norge, Angela Westphal, til Utdanning.

– Er det mangler med HMS-arbeidet i en kommunal barnehage, så er det mangler med HMS-arbeidet i kommunen. Det er kommunen som skal ha orden på sakene. Poenget er ikke om barnehagestyreren har laga seg en fin perm eller ikke, sier hun.

 

– Forebygger like godt

Et søk i offentlig elektronisk postjournal viste at i løpet av fjorten dager hadde sju barnehager fått pålegg om å rette opp mangler i HMS-arbeidet etter at Arbeidstilsynet hadde vært på tilsyn. Alle påleggene dreide seg om planer og organisering av det løpende arbeidet. Det var mangler som utilfredsstillende verneombud-ordninger eller mangler i organisering, tilrettelegging, kartlegging og risikovurdering.

– Dette er de vanligste manglende ved HMS-arbeidet i norske arbeidsplasser, det er ikke spesielt for barnehager, understreker Angela Westphal.

– Du trekker fram rådmannen. Betyr det at de kommunale barnehagene forebygger dårligere enn de private?

– Nei, ut fra de tilsynsrapportene jeg har underskrevet, vil jeg si at kommunale og private barnehager er på samme nivå, sier Angela Westphal.

– Veit vi at det å ha god organisering og klare regler bedrer helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassene?

– Ja, sier etatskoordinator i Arbeidstilsynet Irene Hagen.

 

Fluktveier

– Det er naturligvis lettest å påvise når det skjer akutte ulykker. Skader som oppstår på grunn av for eksempel støy, oppstår derimot over lang tid, så sammenhengen mellom manglende planlegging og konsekvensen av støyplager er ikke like påfallende. Men det er ingen tvil om at organisering og tilretteleggelse med tanke på støyskader gir færre problemer, sier hun, og fortsetter:

– Mitt eget felt er forebygging av vold på arbeidsplassen. Da er det for eksempel viktig at arbeidet er organisert slik at ingen arbeider aleine. Et drap ved en barnevernsinstitusjon i Bærum skjedde da en arbeidstaker var aleine på jobb. Det er også viktig at det er fluktveier. Et drap ved et Nav-kontor skjedde på et sted der det ikke var fluktveier, sier Irene Hagen.

Rådmann Bjørn-Atle Hansen i Alta sier at alle kommunens 33 barnehager hatt tilsyn fra Arbeidstilsynet i løpet av et relativt kort tidsperspektiv. Han meiner tilsynet alt i alt har vist at barnehagene i kommunen er opptatt av arbeidsmiljøsikkerhet.

– Vi er glade for tilsyn, det er svært viktig, understreker han.

 

Powered by Labrador CMS