Av Utdanningsforbundets medlemmer i universitets- og høgskolessektoren er hver fjerde svært misfornøyd med lønna, meldte Fafo-forsker Bård Jordfald da han presenterte Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse. Foto: Jørgen Jelstad.

Dette er lærerne mest og minst fornøyde med på arbeidsplassen

Barnehagelærere er fornøyde med pedagogtettheten, men misfornøyde med kontorfasilitetene. I skolen savner mange lærere bedre mulighet for å prioritere kjerneoppgavene i yrket.

Publisert

Over fem tusen av Utdanningsforbundets medlemmer har svart på en stor medlemsundersøkelse i regi av forskningsstiftelsen Fafo, og resultatene ble presentert fredag.

Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse

Dette er femte gang undersøkelsen er gjennomført siden 2004.

Av 15.500 forespurte har 5200 svart på undersøkelsen. Det gir en svarprosent på 33,6.

Undersøkelsen har spørsmål knyttet til:

  • medlemmenes arbeidshverdag
  • tillitsvalgtarbeid
  • deltakelse i egen organisasjon
  • hva som er viktigst for medlemmene
  • de lokalt tillitsvalgte
  • ledermedlemmer
  • kommunikasjon

Her finner du hele undersøkelsen.

Gjennomgående i undersøkelsen er at flertallet er fornøyde. Det er mest misnøye med det som handler om fysisk arbeidsmiljø, etter- og videreutdanning, faglig-pedagogisk ledelse og personalledelse, sier Fafo-forsker Bård Jordfald.

Her er svarene fra lærerne delt inn etter hvor de jobber.

Barnehage

Skole

FAS og UH-sektoren

Ledere

 

 

 

Færre tidstyver?

Bård Jordfald pekte på at lærerne i skolen fremdeles er mest misfornøyde med muligheten for å prioritere kjerneoppgavene i yrket. Det har også vært tilfellet i tidligere undersøkelser.

Fortsatt er mange misfornøyde, men andelen går ned. Kanskje betyr det at arbeidet mot tidstyvene har hatt en effekt, sier Jordfald.

 

Bemanning og lønn

Blant barnehagelærerne er det kontorfasilitetene som skaper mest misnøye. Halvparten av dem er misfornøyde med disse.

Mens åtte av ti barnehagelærerer er fornøyde med pedagogtettheten på egen arbeidsplass, er bemanning og lønn en gjenganger når de blir spurt om hva Utdanningsforbundet bør prioritere fremover.

De ansatte i universitets- og høgskolesektoren er desidert mest misfornøyde med lønnsbetingelsene.

Fire av ti er svært misfornøyde, sier Jordfald.

 

Ledere misfornøyde med egne ledere

Hvert fjerde ledermedlem er misfornøyde med personalledelsen fra sine egne ledere, altså eierne av skoler og barnehager.

Nesten fire av ti ledere er også misfornøyde med muligeten for å prioritere pedagogisk ledelse.

Her finner du hele undersøkelsen.

Powered by Labrador CMS