Osloskolen risikerer dagbøter, hvis ikke et opplegg for å forebygge vold og trusler nå er på plass.

Utdanningsetaten må svare på hvordan de skal forebygge vold og trusler - Arbeidstilsynet truer med dagbøter

Arbeidstilsynet krever svar fra Utdanningsetaten i Oslo på hvordan vold og trusler skal forebygges. Svaret må komme 15. mars. Hvis ikke kan det vanke dagbøter på 20.000 kroner.

Publisert Sist oppdatert

Saken er oppdatert 13.00 med svar fra Arbeidstilsynet. (Se nederst)

Mehmet Kaan Inan (H), skolepolitisk talsperson for Oslo Høyre, sier til Utdanningsnytt at han forventer at det er tatt grep, og at avvikene Arbeidstilsynet har pekt på, er lukket innen fristen.

– Dette er første gang Osloskolen risikerer dagbøter på 20.000 kroner for lovbrudd. Hvis Arbeidstilsynet ikke får tilfredsstillende svar i dag, 15. mars, og de avvikene de har krevd må lukkes, ennå ikke har fått en løsning, da vil SV-byråd Sunniva Holmås Eidsvoll være den første politiske lederen av Osloskolen som har klart å pådra seg dagbøter, sier han.

Mehmet Kaan Inan (H) håper avvikene er lukket.

Høyre-politikeren sier han forventer at Eidsvoll har tatt ansvar.

– For hver krone Osloskolen får i dagbøter, sitter det elever og lærere i klasserom rundt omkring i hele byen vår som taper på at byrådet er handlingslammet i møte med vold og trusler. Så dersom det fortsatt ikke er gjort nok for å forhindre lovbrudd, slik Arbeidstilsynet krever, må de menneskene som har ansvaret for å lukke avvikene stilles til ansvar, sier han.

– Utdanningsetaten har laget e–læringskurs for ledere og lærere i Osloskolen og planen er at disse skal gjennomføres innen høsten 2022. Mener du det vil være tilstrekkelig?

– Jeg tror det er åpenbart for de fleste at man ikke løser voldsproblematikken i Osloskolen ved å sende noen videoer til lærerne og skolelederne om hvordan man håndterer vold og trusler i klasserommet. Det er ikke godt nok for å oppfylle lovens kriterier. Derfor vil det bli interessant å høre mer om hva Sunniva Holmås Eidsvoll og direktør i Utdanningsetaten, Marte Gerhardsen, har gjort for å løse voldsproblemene i Osloskolen, sier Inan.

Les også: Ledere og lærere i Osloskolen skal lære å takle vold og trusler

Utvalg returnerte handlingsplanen

Byrådet i Oslo har utarbeidet en egen handlingsplan kalt «Trygge voksne og trygge barn». Da handlingsplanen i februar 2022 var til behandling i Kultur- og utdanningsutvalget, der Inan er medlem, var det flertall for å returnere handlingsplanen.

– Hva er bakgrunnen for at dere returnerte handlingsplanen?

– Vi mener at planen ikke er konkret nok og at tiltakene ikke i tilstrekkelig grad er gjort rede for. Vi har bedt byrådet gjøre endringer og komme tilbake til utvalget med en revidert plan, sier han.

Midt i Utdanningsetatens oppryddingsarbeid med å lukke avvikene, slutter tre sentrale direktører i løpet av en uke, skrev Dagsavisen i forrige uke.

En av dem er HR-direktør Marisa Louise Ruiz Retamar. I tillegg slutter direktør Vidar Lødrup, som har sittet i Marte Gerhardsens toppledergruppe. Han går over i ny jobb i Statped.

Også IKT-direktør Ian Porter har sagt opp sin stilling. Det ble kjent tirsdag i forrige uke, skriver Dagsavisen.

– Uheldig, mener hovedverneombudet

At tre direktører slutter, «har ingen påvirkning på vårt arbeid med vold og trusler og lukking av avvikene fra Arbeidstilsynet», uttaler utdanningsdirektør Marte Gerhardsen til Dagsavisen.

Ett av hovedverneombudene i Utdanningsetaten, Dag Martin Vikheim, er av en annen oppfatning.

Til Dagsavisen sier han: - Retamar har vært en nøkkelperson i arbeidet med å lukke det omfattende avviket fra Arbeidstilsynet innen 15. mars. Timingen på hennes avgang er utvilsomt lite heldig for det viktige arbeidet med å gi ansatte i Osloskolen et trygt og godt arbeidsmiljø.

Vikheim sier videre at han mener det er «dårlig timing» og at han frykter et «set back» i arbeidet.

Eidsvoll orienterte utvalget

Under det siste møtet i Kultur- og utdanningsutvalget, 9. mars 2022, fikk utvalgsmedlemmene en orientering fra byråd Sunniva Holmås Eidsvoll om arbeidet med å lukke avvikene.

Der pekte utvalgsleder Hallstein Bjercke fra Venstre på Dagsavisens sak om at tre direktører har sagt opp. Han uttrykte også bekymring for de uttalelsene hovedverneombudet kom med til avisen.

Eidsvoll svarte at Arbeidstilsynet og Utdanningsetaten er i tett dialog. Hun sa også at hun forventer at arbeidet med å lukke avvikene er godt ivaretatt av Utdanningsetaten.

– Det viktige er at arbeidsoppgavene er ivaretatt, selv om noen slutter, sa hun.

– Skal gjennomgå informasjonen

På spørsmål fra Utdanningsnytt til Arbeidstilsynet om den videre saksgangen, har vi fått følgende svar fra seksjonsleder Ida Aagaard:

– Vi skal i første omgang gå gjennom informasjonen fra Utdanningsetaten. Vi vil komme tilbake med mer informasjon når vi er kommet litt lengre i prosessen og har tatt stilling til innholdet. Vår vurdering vil da meddeles Utdanningsetaten.

Powered by Labrador CMS