I Aftenposten skriver utdanningsdirektør Astrid Søgnen at saken handler om elevenes skolemiljø og ikke først og fremst ansattes ytringsfrihet. Foto: Jørgen Jelstad.

Søgnen: – Saken handler om elevenes skolemiljø

– Saken er at en lærer i en debatt i Dagsnytt Atten omtaler elevers adferd og andre kjennetegn ved enkeltelever, slik at de opplever å bli identifisert, skriver direktør for Utdanningsetaten i Oslo, Astrid Søgnen, i et innlegg i Aftenposten

Det er første gangen Søgnen offentlig kommenterer saken om lektor Simon Malkenes siden Utdanning først publiserte saken tirsdag denne uken.

I en debatt på Dagsnytt Atten 5. mars om inntaksordningen for videregående skoler i Oslo, leste Malkenes høyt fra et notat han hadde laget om en skoletime preget av uro. Elevenes navn ble ikke nevnt, det ble i stedet brukt initialer.

– Uryddig debatt

I innlegget skriver Søgnen at «elever skal slippe å føle seg uthengt og stigmatisert av sin egen lærer. Det var nettopp opplevelsen av stigmatisering som noen elever ved en av Oslos skoler har beskrevet i et innlegg i Aftenposten 9. april: «Vi følte oss tråkket på i Dagsnytt Atten».»

Søgnen skriver at saken handler om elevenes skolemiljø og ikke først og fremst ansattes ytringsfrihet.

– Debatten om saken er blitt uryddig fordi to perspektivene blitt blandet sammen, mener Søgnen.

Hun understreker i starten av innlegget at lærere har ytringsfrihet, som alle andre.

– Vi har imidlertid alle et ansvar for hvordan ytringsfriheten brukes og hvilke konsekvenser den kan ha for elever, skriver utdanningsdirektøren i Oslo.

Aftenposten: «Lærere må få snakke med utestemme»

På lederplass i Aftenposten i dag kommenterer avisen Malkenes-saken og viser til at Oslo kommune noen ganger har strammet for hardt inn på lærernes ytringsfrihet. Blant annet gjennom en instruks som tidligere er blitt sendt ut om hvordan lærere skal uttale seg til pressen.

Aftenposten peker også på at «kommuneansatte må kunne ytre seg om egen arbeidssituasjon og beherske balansen mellom relevante eksempler og personvernhensyn.»

Her kan du lese hele innlegget til Søgnen i Aftenposten.

Her kan du lese lederen i Aftenposten.

Powered by Labrador CMS