Stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg sier at Arbeiderpartiet har forsøkt å få til endringer i lærerspesialistordningen, men at endringene er avvist av Høyre.

Ap og Sp: Vil ha flere lærere framfor nye lærerspesialister

Torstein Tvedt Solberg (Ap), vil heller bekjempe lærermangelen, enn å trappe opp en ordning han mener deler lærerne inn i A- og B-lag. Marit Knutsdatter Strand (Sp) vil også ha flere lærere i skolen.

Publisert Sist oppdatert

– Det bør ikke overraske noen at vi er imot Høyres ideologisk drevne ordning som rangerer lærere i A- og B-lag og som skaper splid på arbeidsplassen. Lærerspesialistordningen er noe lærernes organisasjoner har vært kritiske til helt fra starten av og evalueringen viser at på flere punkter så fungerer ikke dette, sier Torstein Tvedt Solberg, Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson.

Søndag publiserte Utdanningsnytt et intervju med Høyres Mathilde Tybring-Gjedde der hun anklager opposisjonen på Stortinget for å avskilte lærerspesialistene og bryte lærerløftet. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 er det satt av 200 millioner kroner til å videreføre lærerspesialistordningen. I sitt alternative statsbudsjett foreslår Ap derimot å kutte 160 av de 200 millionene. Heller ikke Senterpartiet vil trappe opp ordningen.

– Videreutdanning til lærerspesialist er en mulighet for lærere som ikke har en plan om å bli skoleledere eller ønsker seg en administrativ funksjon på et kontor, mener Tybring-Gjedde.

Etterlyst endringer

Aps Torstein Tvedt Solberg sier de også ønsker gode alternative karriereveier for lærere, men at partiet har ønsket endringer i dagens lærerspesialistordning:

– Vi har foreslått forbedringer i Høyres lærerspesialistordning helt siden forsøksordningen ble etablert i 2015. I likhet med lærerorganisasjonene, har Ap etterlyst forankring hos partene, mer tid til planlegging og endringer i andre åpenbare svakheter i ordningen. Men de foreslåtte endringene er blankt avvist av Høyre, sier han.

– Nå er vår tålmodighet med regjeringen rett og slett slutt. Derfor prioriterer vi heller flere kvalifiserte lærere i skolen som skal få mer tid og mer tillit.

– Ekstremt arrogant

– Tybring-Gjedde (H) mener Arbeiderpartiet nå stenger en viktig karrierevei for lærere som ønsker og ta videreutdanning og bli i klasserommet. Er du uenig?

– Kritikken fra Høyre er ekstremt arrogant. Norsk skole går mot en varslet lærermangel. Aldri før har det vært flere ukvalifiserte som underviser i norske klasserom, og dette skjer med Høyre i regjeringskontorene, sier Solberg.

– Hva vil Arbeiderpartiet prioritere i sitt budsjett?

– Vårt alternative budsjett tar virkeligheten ute på skolene på alvor. Vi har satt av 1,4 milliarder kroner mer til skole og barnehage enn regjeringen. Arbeiderpartiet vil blant annet rekruttere og ansette 500 flere lærere, og endre en politikk som skyver erfarne lærere ut og hindrer motiverte fra å komme inn, sier Ap-representanten.

– Ap har lyttet til lærerorganisasjonene

Solberg ser budsjettprioriteringene som et klart uttrykk for et skille mellom Høyres og Arbeiderpartiets kunnskapssyn.

Han viser til at Ap vil ha flere kvalifiserte ansatte, en lese-skrive-regnegaranti og et innsatsteam med spesialpedagoger. Dette mener Solberg ville hjulpet langt flere elever enn ordningen med lærerspesialister.

Han viser til at mange elever ikke lærer å lese, skrive og regne godt nok og at årsakene til frafallet i videregående skole er å finne tidlig i grunnskolen.

– Vi har lyttet til både Utdanningforbundet og Skolenes landsforbund som sier at det er bedre måter å løfte skolen på enn å ansette flere lærerspesialister. Arbeiderpartiet vil innføre en tillitsreform i skolen. Når lærerne får tid til å være lærere og tillit til å gjøre jobben, da tror vi flere kommer til å velge læreryrket, sier Ap-representanten.

Senterpartiet vil ha flere kvalifiserte lærere

Også Senterpartiet er misfornøyd med at regjeringen velger å trappe opp ordningen med lærerspesialister i skolen nå. Marit Knutsdatter Strand, Senterpartiets utdanningspolitiske talsperson, mener det er langt viktigere å snu lærermangelen.

– Senterpartiet vil heller prioritere flere kvalifiserte lærere inn i skolen. Vi mener budsjettmidlene bør gå til bedre arbeidsvilkår for lærene og økt rekruttering, framfor nye karriereveier, når lærermangelen er så stor.

Strand synes regjeringen burde ventet med å trappe opp lærerspesialistordningen til man vet mer om hva slags betydning lærerspesialistene har for elevenes læring.

– Lærespesialistordningen er omdiskutert. Høyre bør derfor ta innover seg kritikken som er kommet. Tiltaket er kostbart og vi vet for lite om hvordan det fungerer, sier hun.

– Viktigere å prioritere fagfornyelsen

I likhet med Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg, mener Strand at lærerne først og fremst etterspør mer tid og tillit i en en allerede krevende arbeidshverdag.

– Hva med dem som allerede er lærerspesialister i dag?

– Senterpartiets kutt er rettet inn mot rekruttering av nye lærespesialister. Vi vil heller prioritere kompetanseutvikling lokalt ved alle skoler tilknyttet fagfornyelsen. Lærerne trenger tid og skolelederne midler til å følge opp dette uhyre viktige og omfattende arbeidet, sier Strand.

– Arbeiderpartiet og Senterpartiet har ikke regjeringsmakt. Så hvorfor denne markeringen av misnøye med lærerspesialistordningen nå?

– Vi synliggjør at med en annen regjering, hadde prioriteringene gått i en annen retning. Senterpartiet mener lærerløftet er å starte på feil sted, når rekrutteringen til yrket ikke er bedre og frafallet fra yrket er så høyt. Avskiltingen er en del av problemet. Nå får vi heller ingen nyutdannede lærere på ett år, fordi vi nå får første årskull med lærerstudenter som har tatt femårig masterutdanning, sier Strand.

Powered by Labrador CMS