Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet tar opp kampen med Høyre om skolepolitikken. Foto: Arbeiderpartiet

Lover å fjerne «avskiltingen av erfarne lærere

Erna Solberg lanserte en liste med 50 tiltak for skolen. Nå svarer Arbeiderpartiet med lovnader om flere kvalifiserte lærere i norske klasserom, og innføring av ny lese-, skrive-, og regnegaranti.

Publisert Sist oppdatert

Den 7. august lanserte Høyre et ti siders hefte med «50 steg for at flere skal fullføre og bestå» videregående skole. Listen inneholder både tiltak som er gjennomført og nye tiltak. Nå tar Arbeiderpartiet opp kampen om skolepolitikken og peker ut fem innsatsområder med 15 underpunkter.

– På Erna Solbergs vakt er tallet på ukvalifiserte lærere høyere enn på 15 år. Siden 2013 er tallt på ukvalifiserte økt med 49 prosent. Da bør hun ikke snakke om Aps manglende prioritering av kunnskap, sier Støre.

Vil stoppe "avskiltingen"

Forsker Trude Gunnes i SSB har sett på framtidig lærermangel. I februar sa hun til Utdanningsnytt at med utgangspunkt i dagens studenttall, fullføringsgrad, pensjoneringsatferd og utvikling i framtidige barnekull, vil grunnskolene mangle 4700 lærere i 2040.

Tar man hensyn til lærernormen, er tallet enda høyere. Da vil man mangle 5800 lærere i grunnskolen om 20 år. Støre sier at Arbeiderpartiet vil sette inn flere tiltak for å bøte på lærermangelen.

– Arbeiderpartiet vil stoppe avskiltingen av erfarne lærere, fordi det er bedre med erfarne lærere enn ukvalifiserte, sier han og legger til:

– Vi vil også fjerne kravet om 4 i matematikk for å komme inn på lærerutdanningen. Høyre har hengt seg opp i at matematikkfaget trumfer alt og nekter å diskutere andre inntakskrav, sier Støre.

– Hva slags inntakskrav vil Arbeiderpartiet ha?

– Jeg ser to mulige løsninger; enten gjennomsnittskarakter eller et krav om minimum 4 i de fagene du skal undervise i, sier Ap-lederen.

Fem satsingsområder

– Høyre har lansert 50 tiltak. Arbeiderpartiet satser på fem. Holder det?

– Fem satsingsområder er nok. For det er innholdet, budsjettmidlene og viljen til å gjennomføre konkrete tiltak som teller, ikke antall punkter, sier Støre.

– Høyres liste inneholder både vedtatte og nye tiltak. Arbeiderpartiets liste inneholder bare tiltak som er omtalt før?

– Det er riktig at listen består av flest skolepolitiske tiltak Ap allerede har foreslått. Men vi har ikke sittet med makten siden 2013, og vi har ikke hatt kunnskapsministeren siden 2001. Det betyr at våre forslag er blitt nedstemt i Stortinget.

Da Støre var i duell med statsminister Erna Solberg under partilederdebatten i Arendal, oppfordret hun Arbeiderpartiet til å sette kunnskap først, ikke alt mulig annet. «Det bekymrer meg at Ap ikke skjønner at lærere, kunnskap og tidlig innsats er viktigst», sa hun.

Det provoserer Ap-lederen.

3000 lærerstillinger innen 2021

– Det stemmer ikke at vi har stemt ned tidlig innsats. Vi stemte for vårt eget forslag om at intensivopplæring tidlig i grunnskolen også skal kunne gis utover lesing, skriving og regning. Vi mener elever som strever i naturfag også skal få rask og god oppfølging. Vi stemte med andre ord mot forslaget fra Høyre fordi vi mente den tidlige innsatsen måtte bli mer omfattende og ikke gikk langt nok. Men da vårt forslag falt, støttet vi subsidiært regjeringens, sier Støre og legger til

– I Ap setter vi kunnskap først. Det er derfor vi prioriterer flere lærere. Med Aps budsjett garanterer vi 3000 nye lærerstillinger innen 2021, sier han.

Under partilederdebatten tok også statsministeren for seg Arbeiderpartiets skolemat-politikk. Hun sa at det ikke finnes dokumentasjon på at skolemat gir bedre resultater og mener man må prioritere de 10.000 barna som ikke har lært å lese, skrive og regne.

Lover flere kvalifiserte lærere

  • Arbeiderpartiet lanserer en liste for tiltak i skolen, med fem hovedpunkter.
  • Der heter det blant annet at Arbeiderpartiet skal ansette 3000 nye lærere innen 2021. De vil fjerne "avskiltingen" av erfarne lærere, innføre nye opptakskrav for lærerutdanningen og gjennomføre en nasjonal rekrutteringskampanje for lærerutdanningene.
  • De vil innføre en lese-, skrive- og regnegaranti med innsatsteam av lærere og spesialpedagoger og ha mer praktisk læring fra første skoleår.
  • På punktlista heter det at de skal styrke laget rundt elevene med flere miljøarbeidere, flere ansatte i skolehelsetjenesten og flere spesialpedagoger.
  • De lover også et gratis skolemåltid.

– Men Solberg vet at Arbeiderpartiet i 2013 vedtok en lese- skrive- og regnegaranti, et forslag Høyre flere ganger har stemt ned i Stortinget. Ap har også foreslått rask intensivopplæring i lesing, skriving og regning for å oppfylle garantien. Høyre kommer nå etter med forslag om tidlig innsats, minner Støre om og fortsetter:

– Regjeringen har innført plikt til intensivopplæring, men uten å følge opp med penger til lærere som kan gjøre jobben.

– Ikke bare Høyre, men også Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet har flere lærere høyere opp på prioriteringslisten enn skolemat. Hva tenker du om det?

– Vi må se hele eleven. Da er skolemat viktig. Vi vet også at skolemat virker sosialt utjevnende. Jeg har diskutert skolemat med Handal, sist på twitter denne uken. For Ap er det ikke et spørsmål om enten lærere eller skolemat. Lar vi være å gi skattekutt har vi råd til begge deler, sier Ap-lederen.

Vil ansette flere i laget rundt eleven

Et annet område Støre er opptatt av, er laget rundt eleven.

– Vi vil ansatte flere i skolehelsetjenesten, flere vaktmestere og flere miljøarbeidere. Andelen unge som oppgir at de trives på skolen har blitt lavere for hvert år siden 2012 viser Ungdataundersøkelsen. Flere unge, og særlig jenter rapporterer om psykiske helseplager og psykiske lidelser.

Støre sier at Ap ser på skolen og skolefritidsordningen som de viktigste fellesarenaene for barn og unge, der vi skal sørge for at alle får delta og ha det bra. Derfor vil Ap også ha gratis SFO for 1. trinn.

– Ap vil også satse på mer praktiske fag helt fra 1. trinn. Hvorfor det?

– Rundt halvparten av elevene i videregående velger yrkesfag. Og elever lærer med både hode og hender. Derfor må vi legge til rette for at elever også får mulighet til å utvikle sine praktiske ferdigheter. Vi foreslår at sløydsalene kommer tilbake, gjerne med moderne utstyr som 3D-printere, sier han og legger til.

– Høyre mener dette blir altfor dyrt. Men vi har foreslått å gjeninnføre rentefrie lån til ombygging eller utbedring av rom som egner seg til å jobbe praktisk, sier Støre.

Powered by Labrador CMS