Arbeiderpartiet vil ha rasismeplan i skolen

Arbeiderpartiet vil ha nulltoleranse mot rasisme i landets skolegårder og relanserer flere forslag som tidligere er nedstemt i Stortinget.

Publisert

– Dessverre har regjeringen stemt imot alle disse forslagene tidligere, men vi prøver på nytt. Rasisme og de signalene vi nå får, må tas på alvor, sier partiets utdanningspolitiske talsperson Torstein Tvedt Solberg til Dagsavisen.

Forslagene han snakker om er blant annet å gjennomføre et stort kompetanseutviklingsprogram i forebyggende arbeid mot rasisme, mobbing og trakassering, for rektorer, lærere og andre ansatte i skolen.

Partiet vil innføre en mobbe- og trakasseringsknapp slik det allerede er prøvd ut enkelte steder, blant annet i Nordland.

Ap vil dessuten åpne for sanksjoner mot skoler som ikke tar tak i vedvarende mobbeproblemer

– Det må være sanksjoner. Vi har ikke gått konkret i detalj på hva det bør være, men vi vil vurdere sanksjoner for skoler som ikke tar tak i tilfeller med rasisme og trakassering, sier Solberg.

Forslagene blir lagt fram for Stortinget til høsten.

Les også: Rasisme og antisemittisme i skolen

La frem plan i desember

I desember i fjor la regjeringen frem en handlingsplan med 50 tiltak mot rasisme og diskriminering.

– Norge er et samfunn med små forskjeller, tillit mellom folk og høy grad av trygghet. Og det er det viktig å ta vare på. Samtidig vet vi at rasisme og diskriminering er demokratiske utfordringer som hindrer mange menneskers muligheter til å kunne delta og bruke sine ressurser i samfunnet, sa daværende kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) da hun presenterte planen på Rommen scene.

Handlingsplanen har ni innsatsområder: Kunnskap og forskning, møteplasser, debatt og demokrati, barn, unge og utdanning, arbeid, bolig, straffesakskjeden, offentlige tjenester og internasjonal innsats.

Les også: Lektorstudentene skal lære å takle rasisme i klasserommet

Nylig uttalte også nåværende kulturminister Abid Raja at han vil hente inn mer kunnskap om rasisme og diskriminering.

Han viste til handlingsplanen fra desember og la til at det nå også arbeides med en egen handlingsplan knyttet til hat mot muslimer.

Raja omtaler også regjeringens satsing på Dembra, det nasjonale tiltaket rettet mot å skolere lærere, lærerstudenter og lærerutdannere om rasisme, fordommer og diskriminering. Dembra gir skolene kompetanseheving i å forebygge antisemittisme, rasisme og udemokratiske holdninger.

Siden oppstarten i 2013, har 76 skoler deltatt i Dembra og rundt 2300 lærere er kurset. Fra 2021 skal mellom 30 og 40 skoler delta i Dembra årlig. Det innebærer kurs og oppfølging av mellom 800 og 1500 lærere per år.

Les også: Lærerutdannere lærer å bruke rollespill mot diskriminering

(©NTB)

Powered by Labrador CMS