Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V), statsminister Erna Solberg (H), justisminister Jøran Kallmyr (Frp) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) møtte elevene Ubaid Baksh, Luxsika Krishnapillai, Nive Than Rajan og Aleena Hussain på Rommen skole.

Presenterte 50 tiltak mot rasisme og diskriminering

En handlingsplan med 50 tiltak mot rasisme og diskriminering ble onsdag presentert av statsminister Erna Solberg (H) og tre statsråder.
– Nødvendig, mener elevene på Rommen skole.

Publisert Sist oppdatert

– Rasisme eksisterer og det er helt nødvendig å ta det på alvor. Derfor er vi veldig glad for at politikerne har laget denne handlingsplan. Nå håper vi bare at den blir brukt til å gjøre noe konkret, sier Aleena Hussain.

Sammen med tre andre medelever fortalte hun Erna Solberg om sine erfaringer både med skolemiljøet og miljøet på andre arenaer der unge møtes. De fire elevene går på 10. trinn på Rommen skole i Groruddalen. Onsdag møtte statsministeren og tre av hennes statsråder opp for å presentere sin handlingsplan med 50 tiltak mot rasisme og diskriminering

– Har dere opplevd rasisme på skolen?

– Ikke her, for på vår skole har alle elever forskjellig bakgrunn. Her respekterer vi hverandre. Men i møte med norske ungdommer kan vi oppleve blikking eller at de ser på oss på en spesiell måte. Det kan være ubehagelig, sier Aleena Hussain.

– Hva mener dere om at Oslo er blitt en delt by?

– Vi har snakket om at det er rart at vi ikke møter unge fra andre skoler i andre bydeler. Så dette skoleåret hadde læreren vår en idé om at halve vår klasse skulle få være en dag på en skole på Oslos vestkant, mens en halv klasse fra vestkanten skulle få være en dag i vår klasse på Rommen. Hun ringte Riis skole og fikk ja, sier Aleena.

Elevene og statsministeren var raskt enige om at rasisme og hatefulle ytringer er et større problem blant voksne enn blant ungdom.

– Mener eksperimentet bør gjentas

Luxsika Krishnapillai kunne fortelle at det var interessant å møte de andre elevene.

– Jeg tilhørte den delen av klassen som ble igjen her på Rommen skole. Vi fikk besøk av elevene fra Riis. De har ikke vært i vårt nærområde før og vi har ikke vært i deres. Det å møtes og snakke med hverandre tror jeg at vi alle hadde godt av. Vi har tenkt å foreslå at skolen gjentar eksperimentet og kanskje over noen flere dager, sier Luxsika.

Ungdommene har tro på at det å møtes og lære om hverandre er en bra ting.

– Målet var å knytte vennskap og vi fant ut at det er mulig, sier Nivethan Rajan.

På spørsmål om hva de skal gjøre etter 10. trinn er de fire elevene helt enige:

– Vi skal gå studieforberedende og studere etterpå, sier Ubaid Baksh og de tre andre.

– Norge har utfordringer med rasisme

– Norge er et samfunn med små forskjeller, tillit mellom folk og høy grad av trygghet. Og det er det viktig å ta vare på. Samtidig vet vi at rasisme og diskriminering er demokratiske utfordringer som hindrer mange menneskers muligheter til å kunne delta og bruke sine ressurser i samfunnet, sa kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) da hun presenterte handlingsplanen på Rommen scene.

Trine Skei Grande roste de ansvarlige ved Rommen scene for å ha etablert et profesjonelt scenekunstmiljø i en bydel med stort mangfold.

Hele åtte statsråder og statsministeren har undertegnet på første side i handlingsplanen. De forplikter seg alle til å prioritere tiltak innenfor sitt ansvarfelt.

I tillegg til Grande stilte justisminister Jøran Kallmyr (Frp) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) på Rommen scene.

Handlingsplanen både av nye tiltak og en videreføring av eksisterende tiltak. Den skal gjelde fra 2020 til 2023. Handlingsplanen har ni innsatsområder: Kunnskap og forskning, møteplasser, debatt og demokrati, barn, unge og utdanning, arbeid, bolig, straffesakskjeden, offentlige tjenester og internasjonal innsats.

Regjeringen ønsker blant annet å opprette et koordinerende statssekretærutvalg som skal se temaene ekstremisme, rasisme og hatefulle ytringer i sammenheng.

– Vi vurderer også å oppnevne et ungdomspanel, sa Skei Grande.

Den 16. desember skal det arrangeres et innspillsmøte om diskriminering og hat mot muslimer. Om ett år vil det bli lagt fram en egen handlingsplan spesielt rettet mot muslimer, slik regjeringen lovet etter moskéangrepet og drapet i Bærum i høst.

Minotenk fortalte om sine forventninger til arbeidet med handlingsplanen. Regjeringen fikk ros for blant annet å sette søkelys på utenlandsadoptertes situasjon.

Rundebordssamtale

Etter at handlingsplanen var presentert satte stasministeren seg ned med de fire elevene. Hun spurte dem om deres opplevelser på skolen, blant venner og på idrettsarenaer.

Statsministeren og ungdommene kom sammen fram til at rasisme og diskriminering er langt mer utbredt blant voksne enn blant ungdom.

Statsministeren stilte mange spørsmål til elevene og lyttet interessert.

Luxsika Krishnapillai kunne fortelle at han har opplevd rasistiske tilrop når han spiller fotballkamper. Og de kommer først og fremst fra voksne på tribunen. På skolen er det heldigvis annerledes. Der har han ikke opplevd diskriminering.

– Vi har veldig stor respekt for lærerne våre her på Rommen. De betyr veldig mye for oss, sa Luxsika Krishnapillai til Solberg.

På spørsmål om hvorfor kunnskaps - og integreringsminister Jan Tore Sanner ikke var tilstede på Rommen scene, sa Grande til Utdanning: - Vi kunne egentlig stilt alle ni. Men det var ikke mulig. I stedet ble det en fra hvert regjeringsparti.

Powered by Labrador CMS