Hva mener egentlig Ap i Bergen om kommersiell barnehagedrift?

Debatt: Profittmotivet til kommersielle barnehager står i motsetning til Utdanningsforbundets politikk.

Publisert

Privatisering er det som klarest skiller Arbeiderpartiet fra Høyre i årets valgkamp i Bergen, ifølge Aps andrekandidat, Linn Kristin Engø. Om dette er riktig, ser det likevel ut som at forskjellene mellom disse to partiene på dette området er blitt mindre enn de var før forrige kommunevalg. 

Utdanningsforbundet Bergen har i forbindelse med kommunevalget stilt partiene spørsmål som handler om de sakene som er viktigst for oss.

Ett av spørsmålene handler om kommersielle barnehager. Disse selskapene har som formål å skape profitt til eierne, i tillegg til å drive barnehager etter krav i lov og forskrift. Profittmotivet står i motsetning til Utdanningsforbundet sin politikk, som går inn for at absolutt alle midler som puttes inn i barnehagene av skattepenger og foreldrebetaling, skal komme barna til gode.

Bergen har en ganske høy andel kommersielle barnehager, og vi regner det som sannsynlig at en konsekvens av flere slike barnehager, vil være at mer penger forsvinner ut av sektoren. Derfor spurte vi partiene om de i neste periode vil jobbe for at det ikke etableres nye kommersielle barnehager i Bergen.

Fra ja til nei

Vi stilte det samme spørsmålet ved forrige kommunevalg, og den gangen svarte Arbeiderpartiet i Bergen ja. I år svarte de nei. Sammenligner en valgprogrammet fra 2019 med årets ser en også der at den kritiske tonen når det gjelder profitt i denne sektoren er betydelig dempet.

Partiet skriver riktignok at de mener at fellesskapets penger skal komme barna til gode, og at kommunen bør kunne stille krav om kvalitet og bemanning i de private barnehagene. Når de likevel ikke vil gå inn for å unngå flere kommersielle barnehager i Bergen i neste periode, tolker vi det dit at Arbeiderpartiet i større eller mindre grad aksepterer at noe av midlene som puttes inn i sektoren ender opp i eiernes lommer.

I motsatt fall hadde det vært nyttig med en klargjøring. Er det bare graden av profitt som skiller partiet fra Høyre når det gjelder barnehagesektoren, eller er det virkelig en forskjell? Ja eller nei til profitt? 

Noen av kommersialiseringens konsekvenser har vært dårligere bemanningkamp om pensjoner og salg av eiendommer til utenlandske investeringsselskaper. Utdanningsforbundet er positiv til private barnehager, men vi ønsker at de utelukkende skal drives til beste for barna. 

Et kommersielt foretak har per definisjon som formål å skape profitt for eierne, og vil derfor alltid ha også dette som motiv for å drive barnehage. Alle pengene til barna er derfor uforenlig med kommersiell drift, sånn som vi ser det. Hva mener egentlig Arbeiderpartiet?

Powered by Labrador CMS