VALG 2019

Selv om det ikke er stortingsvalg i år, bør vi i kommende valgkamp merke oss hvilke partier som ikke mener det er riktig at pensjonistene taper kjøpekraft år etter år. Og så lagrer vi den kunnskapen til valget i 2021, skriver Anne-Margrete Benæs, leder sentralt pensjonsråd. Ill.foto: Pixabay

Årets trygdeoppgjør / trygdeopprør

Debatt: Nok en gang har regjeringen spart penger på bekostning av pensjonistene. Vi finner oss ikke at vi skal tape kjøpekraft over tid.

Publisert Sist oppdatert

Sommeren er på hell, og de fleste har hatt ferie. Også pensjonister, som egentlig ikke har ferie, i alle fall ikke feriepenger eller skattefri pensjon i juli. Slik er det.

Regjeringa har også hatt ferie, og er godt fornøyd med seg selv og alt de har fått utført første halvår 2019. Blant annet har Arbeids- og sosialdepartementet ved statsråd Anniken Haugli (H) gjennomført et «vellykka» trygdeoppgjør, der de også i år har spart penger på bekostning av pensjonistene. Siden 2014 har regjeringa, ifølge sjefsøkonom Orskaug i Unio, spart 7,5 milliarder kroner på underregulering av løpende pensjoner!

Fint det, så kan de bruke de innsparte milliardene på skattelette til de som fortjener det, (les: de som har nok fra før), eller til andre viktige og nødvendige formål vår samfunn trenger, som bedre og bredere veier som det kan kjøres enda fortere på! I sentrale strøk, selvsagt!

Pensjonistene er i harnisk, og med rette. Det så vi tydelig da Pensjonistforbundet arrangerte demonstrasjon foran Stortinget 6. juni. Utdanningsforbundets pensjonister var invitert med, og våre pensjonister deltok med glede. Det kom busslaster fra hele Østlandet, til og med fra Trøndelag tok de turen med buss! 3-4000 frammøtte er et nøkternt anslag.

Leder av sentralt pensjonistråd i Utdanningsforbundet holdt appell som handlet om underregulering av løpende pensjoner og tapt kjøpekraft i fire år. Det har kommet mange og positive tilbakemeldinger fra våre medlemmer, og et par negative. Det er forunderlig at denne markeringa ikke omtales verken i Utdanning eller på Utdanningsforbundets nettside. Skulle tro dette ville være interessant lesning for de ca. 36.000 pensjonistmedlemmene i Utdanningsforbundet.

Titusenvis av minstepensjonister med under 200.000 kroner i årlig pensjon bør vel være fornøyd med regjeringa … eller? Underregulering og tapt kjøpekraft angår alle pensjonister, men det svir mest for de som har minst! Økning i minstepensjonene med 4000 per år i 2016, 2017 og fra 01.09.19 monner lite i dagens samfunn … men alle må jo være med og bære byrdene! Er det å være solidarisk? Vår fagforening og våre yrkesgrupper har vært og er opptatt av solidaritet. Våre yrkesgrupper har en pensjon det går an å leve av, men tapt kjøpekraft over tid finner vi oss ikke i!

Markeringen foran Stortinget 6. juni bør være en tankevekker for våre politikere. Partiene som møtte fram denne dagen, målbar at dette ikke kan fortsette … bortsett fra ett. Heldigvis har vi stemmerett ved valg, selv om noen mener vi har gått ut på dato.

Jeg oppfordrer alle pensjonister i Norges land til å bruke den! Selv om det ikke er stortingsvalg i år, kan vi i kommende valgkamp merke oss hvilke partier som ikke mener det er riktig at pensjonistene taper kjøpekraft år etter år. Og så lagrer vi den kunnskapen til valget i 2021!

Vi må sammen kjempe for dem som kommer etter oss. Pensjon må være et tydelig tema i vår organisasjon! Ønsker alle et godt valg!

Powered by Labrador CMS