Vanvittig å skrote nærskoleprinsippet

Debatt: Skolenes landsforbund reagerer sterkt på at regjeringen innfører det de misvisende kaller «fritt skolevalg» i videregående skole i hele landet.

Fylkene skal få valget mellom fritt skolevalg i hele fylket, eller innenfor ulike opptaksområder i fylkene, ifølge regjeringen. Vedtaket rokker ved grunnvollene i fellesskolen. Vi forventer at en ny regjering reverserer vedtaket, og at de vurderer om nærskoleprinsippet skal hjemles i opplæringsloven.

Det regjeringen i praksis gjør er å tvinge alle fylker til å innføre rent karakterbasert opptak til videregående skole, noe som rammer de mest sårbare elevene hardt. Det rammer også distriktene og yrkesopplæringen.

Når vi mener at det bør vurderes om nærskoleprinsippet skal hjemles i opplæringsloven, er det for å sikre fellesskolen og ikke minst for å sikre et skoletilbud som ikke skaper økte forskjeller.

Det handler om å sikre en skole der all ungdom har nærhet til det utdanningsprogrammet de ønsker uavhengig av bosted og familieøkonomi. Nærskoleprinsippet er en grunnleggende rettighet i opplæringssystemet og avgjørende for elevenes rett til et likeverdig skoletilbud. Nærskoleprinsippet skal selvfølgelig ikke stå i veien for at elever kan velge en skole utenfor området dersom linjetilbudet ikke finnes i nærområdet eller sosiale hensyn tilsier det.

Kunnskapsminister Guri Melby skuffer stort. Med denne avgjørelsen slipper statsråd Melby katta ut av sekken og viser at hun likevel ikke har fullt søkelys på de sårbare elevene, slik hun har hevdet. Det er i praksis bare de med best karakterer som kan velge fritt. Resten må ta til takke med det de får. Ordningen vil føre til en utvikling med A-, B- og kanskje også C-skoler og det er en svært distriktsfiendtlig ordning. I tillegg vil det bli en stor økonomisk belastning for familier som blir tvunget til å sende ungdom ut i hybellivet.

Vi håper en ny regjering tar et generaloppgjør med det elitistiske menneskesynet som ligger til grunn for slike ideologiske utspill. La det være et slag i lufta som setter spikeren i kista for regjeringen.

Powered by Labrador CMS