mobbing ensomhet

Mobbing er barnas problem og de voksnes ansvar

Debatt: Hver dag er det barn som går på skolen som helst ville latt være, fordi de kjenner seg utrygge eller ikke som en del av fellesskapet.

Publisert Sist oppdatert

Det er mange barn som ikke har det bra på skolen. Den nyeste forskningen fra NTNU Samfunnsforskning viser at 58 000 barn i norske grunnskoler ble mobbet siste skoleår. Dette er urovekkende høye tall, og må føre til at inkludering for alle barn må stå øverst på «to-do»-lista til alle voksne som er i kontakt med barn.

Mobbing er et gruppefenomen

Det er sterke mekanismer som ligger bak mobbing som skjer på skolen, fritida og i sosiale medier. Disse mekanismene er det ofte vanskelig for oss voksne å oppdage og stoppe, særlig hvis de har fått pågå over lengre tid. Lærere, skolen og foreldre må i større grad bli oppmerksomme på hvordan gruppedynamikk, sosial utrygghet, hierarkier og klikkdannelser spiller inn på skolemiljøet.

Mobbing er ofte et gruppefenomen, der mange tar del i større eller mindre grad. Ønsket om å få høyere status i klassen eller frykten for å være den neste som blir utestengt eller mobbet, kan føre til at flere «blir med på» mobbingen. For voksne kan det være vanskelig å sette seg inn i de sosiale prosessene og den digitale mobbingen som skjer blant barn og ungdom. En ny film gir oss innblikk i dette.

«Lars er LOL»

Nå går det en ny norsk film på kino, «Lars er LOL», basert på boken til Iben Akerlie. Filmen handler om at det starter en ny gutt i klassen til Amanda. Lars er glad i teater, har mye fantasi og gleder seg til å begynne i ny klasse. Lars har Downs syndrom, og noen ganger gjør han Amanda flau på skolen. Men Amanda og Lars blir venner, og sammen med Lars kan Amanda være seg selv. En av de populære jentene i klassen oppretter en falsk profil på nettet, der hun deler bilder og videoer av Lars for å latterliggjøre ham, og for å få flest mulige «likes» og kommentarer på det hun legger ut.

Gruppepresset for å bli med på mobbingen av Lars i den digitale verden blir så sterkt at mange i klassen ikke greier å stå imot. Medelever blir med på latterliggjøringen fordi de er redde for at de selv skal bli utestengt.

«Lars er LOL» er en viktig film å se sammen for barn og foreldre, og kan være en fin samtalestarter for å ta opp temaer som inkludering, mangfold, vennskap og hvordan stå opp imot mobbing. For barn er det viktigste middelet mot mobbing at voksne lytter, tar det som skjer på alvor og blir tydeligere og handler mer aktivt for å hjelpe barna til å få det trygt og godt i klassen igjen. Det er også viktig for barn at medelever står opp og sier stopp til mobbingen. Men for å få til det, må voksne være gode rollemodeller og barn må få erfare at det nytter å si ifra.

Et inkluderende «vi-fellesskap»

Mange barn forteller Redd Barna når vi er på skolebesøk at det viktigste for dem på skolen er at de er trygge og kan være med venner, leke, lære og være seg selv. For å oppnå et inkluderende fellesskap der alle elever kan ha en trygg plass, er elevene helt avhengige av at lærere og øvrig skolepersonell griper inn når de avdekker eller får høre fra barn at de er utrygge.

For å forebygge mobbing trenger vi god klasseledelse med tydelige forventinger og arbeid med å skape trygge relasjoner imellom elevene, og et kollektivt «vi-fellesskap» i klassen. Det er et fellesskap med gjensidig tillit der alle vil hverandre vel, og der læreren har gode relasjoner til hver enkelt elev. Dette er imidlertid ikke bare skolens ansvar alene. Foreldre må koble seg på i større grad, og tenke inkludering for alle barn, ikke bare sitt eget. Foreldre må i større grad bry seg om hva barna gjør, og om hva som skjer i relasjonene mellom barn fysisk og i deres digitale liv.

Høy voksentetthet og mer ressurser

Gode lærere og et godt foreldresamarbeid alene kan ikke skape trygge skolemiljøer. Skolene og kommunene må få bedre skoleøkonomi og mer ressurser til å styrke lærertettheten, tiltak for å lette arbeidshverdagen til lærere, mer satsing på spesialpedagogikk, god tilrettelegging, en mer tilgjengelig skolehelsetjeneste og flere miljøterapeuter. Med bedre skoleøkonomi og et sterkere lag rundt elevene, blir skolene bedre rustet til å skape et trygt og godt skolemiljø, som fremmer helse, trivsel og læring – og som alle barn har krav på.

Politikere lokalt og nasjonalt må ta sitt ansvar å skaffe skoler en mer solid økonomi til å sikre nok ressurser og bedre bemanning. Dette bør gjøres gjennom statsbudsjettet som har blitt lagt frem nå. Lokale politikere må også prioritere barnehager og skoler i større grad i det kommunale budsjettarbeidet. For ingen barn skal oppleve at skolen er et utrygt sted. Mobbing er barnas problem, men de voksnes sitt ansvar å stoppe.

Powered by Labrador CMS