Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).
Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

For få sykepleiere på vakt i hjemmetjenesten var årsak til streikestans

Streiken i Oslo er over etter at regjeringen grep inn med tvungen lønnsnemnd mandag ettermiddag. Torbjørn Røe Isaksen er lite fornøyd med at det gikk slik.

Publisert Sist oppdatert

Liv og helse sto i fare da det var for få sykepleiere på jobb i hjemmetjenesten i Nordre Aker bydel, opplyser Arbeids- og sosialdepartementet.

Bydelen meldte mandag at 14 av 30 sykepleiere som skulle på vakt, var tatt ut i streik. Det ble søkt om dispensasjon, men kun én ble innvilget.

– Statens helsetilsyn mener det kan oppstå en situasjon hvor pasienter ikke vil få nødvendig helsehjelp som administrering av insulin, intravenøs behandling og annen medisinering og stell av stomi og stell av sår. Når partene ikke finner en løsning på en så alvorlig situasjon, har jeg ikke annet valg enn å gripe inn, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Ettersom mange av sykepleierne som fortsatt var på jobb var bundet opp i koronatesting og smittesporing, lot det seg heller ikke gjøre å rokere personell for å møte behovet.

Les også: Handal: – Det vil ta tid å bygge opp tilliten til KS igjen

– Hadde ikke noe valg

Isaksen sier han ikke hadde annet valg enn å gripe inn da rapporten fra Helsetilsynet kom. Han mener ansvaret for konsekvensene av konflikten ble skjøvet over på regjeringen, noe han er lite fornøyd med.

– Det er partene som er ansvarlige for å finne en løsning på arbeidskonflikter. De har også ansvar for å benytte dispensasjoner og andre tiltak slik at streiker kan gjennomføres på en ansvarlig måte. Når det ble klart på møtet at partene ikke kunne bli enige om å løse situasjonen, har jeg ikke annet valg enn å stoppe streiken når det er fare for liv og helse, sier Isaksen.

Han kalte partene inn til et digitalt møte klokken 17 mandag ettermiddag, og først klokken 18 kom meldingen om at regjeringen hadde besluttet å gripe inn i streiken. Isaksen sier han brukte såpass lang tid i møtet for at partene skulle finne en løsning.

– Det er alltid et mål å unngå å gripe inn. Det er alvorlig å avslutte en streik, men vi har ikke noe valg når Helsetilsynet melder at liv og helse står i fare, sier han til NTB.

Dypt skuffet

Unios forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen sier de ønsket å finne en løsning og se på mulige dispensasjoner på nytt, men opplevde at Oslo kommune ikke var villig til det.

– Vi er overrasket og dypt skuffet. Her ga statsråden oss en mulighet for å komme til en løsning, men det ville kommunen ikke, sier hun til NTB.

Hun mener Unio har lagt seg på et forsvarlig streikeuttak, og at bemanningen i hjemmetjenesten var tilsvarende ordinær helgebemanning.

– Da mente vi at det ville fungere i en streikesituasjon også, sier hun.

Hun sier Unio har innvilget mange dispensasjoner, og at de var villig til å se på om det var feil i saksbehandlingen som gjaldt denne bydelen.

Skoler og barnehager

Konflikten mellom Unio og Oslo kommune har pågått siden 28. mai, da 642 ansatte i kommunen ble tatt ut i streik. Den 4. juni ble ytterligere 1.272 personer tatt ut.

Det er særlig bydelene Nordre Aker, Vestre Aker, St. Hanshaugen og Alna som har vært berørt. Blant annet skoler, barnehager, helseinstitusjoner, bibliotek, administrasjonen og Nav har vært rammet.

I hovedsak var de streikende organisert i Utdanningsforbundet, men også medlemmer i Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Forskerforbundet, Norsk Ergoterapeutforbund, Bibliotekarforbundet og Akademikerforbundet ble tatt ut.

Dette var andre gang på en uke at regjeringen brukte tvungen lønnsnemnd for å avslutte en streik. Forrige fredag stanset Isaksen kommunestreiken, hvor 21.000 arbeidstakere var tatt ut. Årsaken var fare for brann i et gjenvinningsanlegg i Fredrikstad.

Powered by Labrador CMS