Leder i Utdanningsforbundet i Oslo Aina Skjefstad Andersen frykter tiltakene som er innført ikke er tilstrekkelige for å slå ned smitten i hovedstaden.

Oslos UDF-leder: – Vi er ikke beroliget

Lærere i Oslo er urolige for om tiltakene som er iverksatt er nok til å slå ned smitten.

Publisert

– Helsebyråd Steen konstaterer at smitteøkningen er størst i aldergruppen 0-15 år og at mye av smitten kan spores tilbake til barnehage og skole. Vi er derfor ikke beroliget og stiller spørsmål ved om tiltakene som iverksettes er kraftfulle nok for å slå ned smitten, sier leder i Utdanningsforbundet i Oslo, Aina Skjefstad Andersen.

– Vi er også bekymret for at effekten av tiltakene kan bli svekket av at de ikke innføres i hele byen. Det er høy mobilitet mellom bydelene, både ved at ansatte bor og jobber i ulike bydeler og annen bevegelse på tvers av bydelsgrensene, sier hun.

Mandag kveld ble det kjent at Oslo innfører strengere koronatiltak. Ungdomsskoler, videregående skoler og voksenopplæringen går over til heldigital undervisning fra onsdag. Det innføres også hjemmeskole for 5. - 7. trinn i bydelene Grorud, Stovner, Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Grunerløkka og Søndre Nordstrand. Men småtrinnet i disse bydelene, samt skoler og barnehager i resten av hovedstaden holdes på rødt nivå.

Les også: Rødt nivå på alle skoletrinn i Nordre Follo: – Nå har stormen kommet

– Vanskelig å forstå

Under pressekonferansen var byrådsleder Raymond Johansen tydelig på at det var sprik i de smittefaglige rådene som de har fått. Skjefstad Andersen mener det skaper ytterligere usikkerhet og uro.

– Vi har ikke innsikt i hva disse uenighetene handlet om, men det hadde vært nyttig informasjon for bedre å forstå hvorfor de har truffet de beslutningene de har gjort. Vi har under hele pandemien forholdt oss til de smittefaglige beslutningene som har blitt fattet, men nå er det vanskelig å forstå sammenheng mellom økning i smittetallene for barn og unge og de tiltak som iverksettes, sier hun.

– Mange av våre medlemmer kjenner på berettiget frykt og uro. Dessverre tror jeg ikke tiltakene som ble presentert mandag er tilstrekkelige.

– Hva skulle dere helst sett at ble gjort?

– Først og fremst handler dette om å sikre at det kommer tiltak på plass som også fungerer mot at det muterte viruset spres. Og da må avstandskravet endres. Dette kan gjøres ved å redusere antallet elever og barn og det kan gjøres ved å stenge ned flere skoler, der det allerede er svært høy smitte.

Konkrete tiltak

Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen, sa på pressekonferansen mandag at hun vet at mange ansatte i skoler og barnehager har det tøft.

– Mange er slitne og de er urolige, sa Thorkildsen.

– Jeg forventer derfor at arbeidsgiver raskt følger opp dette gjennom konkrete tiltak. Vi har tidligere pekt flere muligheter, for eksempel å redusere åpningstiden i barnehager ytterligere. Også et redusert tilbud på barnetrinnet ville gitt mulighet til å etterleve de smittefaglige rådene på en bedre måte enn det mange opplever i dag, sier Aina Skjefstad Andersen.

På spørsmål fra Utdanningsnytt mandag om hvordan Oslos skolebyråd skal sikre lærerne en trygg arbeidssituasjon når skolene åpnes igjen svarer Thorkildsen:

– Det viktigste er at vi har nye smittevernveiledere og trafikklys på plass. Dette står og faller på nasjonale myndigheter. Færre nærkontakter er avgjørende for både elever og lærere.

Hun sa også at foresatte må belage seg på at mange enkeltskoler og enkeltbarnehager også kan bli nødt til å stenge.

Etterlyser endringer i smittevernstrategien

Aina Skjefstad Andersen mener det ikke nødvendigvis er nok at slike avgjørelser tas på bydelsnivå.

– Det ligger svært sterke føringer i de anbefalinger som gis fra myndigheter og FHI og Helsedirektoratet. Dette er en pandemi som rammer nasjonalt og der det muterte viruset har endret smitterisikoen veldig. Skoler og barnehager er nå på en helt annen måte kommet i risiko for å bli smittearenaer. Da trengs også endringer i den nasjonale smittevernstrategien.

– Til Utdanningsnytt sier Thorkildsen at hun mener stengingen kunne vært unngått om regjeringen hadde lyttet til lærernes bekymringer for at smitteverntiltakene ikke lar seg gjennomføre i praksis. Hva tenker du om det?

– Det har Thorkildsen rett i. Vi har påpekt dette over lengre tid. Tidligere ble dette møtt med at risikoen ikke var så stor, siden barn og unge i liten grad var smittespredere. Nå holder ikke det argumentet og vi ser at det gamle regimet ikke er tilstrekkelig.

Les også: Mener stengingen kunne vært unngått om regjeringen hadde lyttet til lærerne

Powered by Labrador CMS