Saken om x-klassen blir tema på Arsendalsuka. Her fra prisutdelingen der journalist Kari Oliv Vedvik fikk journalistprisen. Foto: Paal Svendsen

Historien om X-klassen blir tema under Arendalsuka

Presseetikk blir tema når politikere, journalister og andre samles til Arendalsuka neste uke. Fagpresseprisvinner Kari Oliv Vedvik i Utdanning skal delta i etikkdebatten.

Publisert

Generalsekretær Kjersti Løken Stavrum i Norsk Presseforbund skal stå på scenen i Arendal i 24 timer i ett strekk og lede #ETIKK24. I en pressemelding uttaler hun: – Få land, om noen, kan vise til et så sterkt, omfattende og innarbeidet presseetisk system som det vi har i Norge.

Elin Floberghagen, administrerende direktør i Fagpressen uttaler at redaksjonene daglig står overfor etiske dilemmaer og hun ser det som viktig å vise åpenhet og la leserne, lytterne og seerne ta del i diskusjonene.

For alle som ikke er i Arendal er det mulig å følge debattene direkte på nrk.no.

I løpet av døgnet med #ETIKK24 er det mulig å teste seg selv i vanskelige saker som identifisering av frikjente voldtektstiltalte i sosiale medier, høre PR-rådgivere fortelle hvordan de påvirker den offentlige debatten eller diskutere bruk av anonyme kilder i politisk journalistikk.

Det skal også legges fram en ny undersøkelse om ytringsfrihet i arbeidslivet. De som står opp tidlig fredag morgen, kan få med seg et gratis kurs i presseetikk kl. 05.00 om morgenen.

 

En anerkjennelse

– Jeg er glad for å bli invitert til paneldebatten. Det tar jeg som en anerkjennelse både av saken jeg skrev om gutta i x-klassen og av fagpressejournalistikken, sier Vedvik.

Hun skal i ilden torsdag 18. august klokka 18–19.

Saken om guttene som ble plassert i x-klassen på Løken ungdomsskole på 1970-tallet ble publisert på utdanningsnytt.no og i Utdanning nr. 20 i november i fjor.

Vedvik synes det er bra å kunne vise fram at det også i fagpressen er mulig å gjennomføre et så omfattende graveprosjekt. Hun jobbet med saken i over ett år, og i artikkelen forteller hun historiene til sju av guttene som havnet i en klasse for såkalte "avvikere".

I juni mottok hun Fagpressens journalistpris for saken om x-klassen.

 

En vanskelig sak

– Jeg bestemte meg tidlig for at jeg ønsket å spore opp alle de 13 guttene i x-klassen, forteller Vedvik.

Det skulle vise seg å bli en krevende oppgave. Men Vedvik ga seg ikke selv om hun også ble nødt til å lete på kirkegården. Underveis i arbeidet snakket hun med familiemedlemmer og pårørende og med skolens tidligere rektor.

– Møtte du noen vanskelige etiske avveininger?

– Da bitene begynte å falle på plass lot jeg alle de involverte få lese igjennom sin bolk og i noen tilfeller også hverandres. Slik fikk jeg flere kilder til historiene som ble fortalt, forteller Vedvik.

Den grundige jobbingen medførte at hun fikk tillit både fra x-klassens elever, familiene deres og andre nære. Det kom i ettertid ingen protester fra nære pårørende på tross av at Vedvik omtalte personlige forhold det kan være vanskelig å snakke om.

– Rusmisbruk har vært en del av livet til noen av dem du forteller om. Var det et dilemma for deg?

– Jeg har møtt folk som aldri har brukt rus, men som likevel forteller usannheter. Jeg ser ikke på disse gutta som mindre troverdige enn andre og de har en like stor rett til å fortelle sin historie.

– Hvorfor var det viktig å fortelle om gutta i x-klassen?

– Fordi elever også i dag kan oppleve å bli utstøtt og plassert i egne klasser, sier Vedvik.

 

Stolt redaktør

– At vår journalist Kari Oliv Vedvik inviteres til panelet i Arendal, er en viktig anerkjennelse både av den jobben hun har gjort, av Utdanning og av fagpressen, sier Utdannings redaktør Knut Hovland.

– Saken har vakt stor oppmerksomhet og har gjort sterkt inntrykk på mange. Den appellerer både til hjerte og hjerne. For saken har også en viktig skolepolitisk side. Da niårig skole ble innført, var det en viktig målsetting å viske ut klasseskiller. Karis sak viser at skolen slett ikke alltid har lyktes med det.

– Jeg vil også framheve at Kari har fått god hjelp og støtte fra resten av redaksjonen. Ellers hadde et så omfattende graveprosjekt vært umulig å gjennomføre, sier Hovland.

– Vi hadde flere diskusjoner både internt og eksternt om etikk i denne saken. Hensynet til guttene og til deres nærmeste veide tungt. De Kari intervjuet stod fram med navn og bilde. På de andre ble det kun brukt fornavn. Vi måtte også ta hensyn til at en omtalt lærer ikke lever lenger, sier han.

– Også i framtiden ønsker jeg at vi kan satse på slike saker som går i dybden, sier Hovland.

I takketalen under prisutdelingen sa Vedvik: «En stor takk til alle guttene i X-klassen og til redaksjonen som har støttet meg i dette arbeidet».

 

Flere kompliserte saker

– Utdanning på papir hadde ved siste måling 249.000 lesere. I tillegg har 40.000 lest saken om x-klassen i nettutgaven. Den har også blitt flittig delt i sosiale medier.

– Saken er et stykke viktig, prisverdig journalistikk som gjør inntrykk på oss alle, heter det i uttalelsen fra juryen, som ble ledet av generalsekretær i Norsk Presseforbund, Kjersti Løken Stavrum.

I panelet i Arendal skal det sitte flere som har jobbet med saker om sterke personlige forhold, om barnevern, vold, rusmisbruk og seksuelle overgrep.

Camilla Glad fra Åmliavisa skal fortelle om saken «Født i vold – valgte livet» og Thomas Ergo fra Stavanger Aftenblad skal fortelle om «Glassjenta.» Anders Fjellberg fra Dagbladet skal fortelle om «Våtdraktmysteriet».

Foruten Norsk Presseforbund står Mediebedriftenes Landsforening (MBL), Fagpressen, Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening og Landslaget for lokalaviser bak arrangementet.

Powered by Labrador CMS