Vil forby hijab på utdanningsinstitusjoner

Stortingsrepresentant Per Sandberg (Fremskrittspartiet) vil foreslå at det blir forbudt å bruke det muslimske hodeplagget hijab på universiteter, høgskole og videregående skoler.

Fra før av har Fremskrittspartiet gått inn for å forby hijab i grunnskolen.
Ifølge NRKs nettsider henviser Sandberg til en fersk dom avsagt tidligere denne uka av menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.
 
Domstolen ga støtte til tiltak for å hindre press fra fundamentalistiske grupper som ville presse medstudenter til å bære hijab. Denne saken hadde sitt utspring i forholdene ved Universitetet i Istanbul.
 
Klar avstand
Høyres studenterforbund mener Sandbergs utspill smaker av totalitær stat. Også fra Norsk Studentunion reageres det kraftig på forslaget fra Sandberg. Lederen Jørn Henriksen sier at det er allerede problemer med å få personer med minoritetsbakgrunn til å ta høyere utdanning. Hele saken minner om heksejakt, og den er med på å skape fremmedfrykt og intoleranse.
 
Meningsløst
Statssekretær Helge Ole Bergesen i Utdanningsdepartementet sier til NRKs nettsider at Sandbergs forslag er meningsløst. Han mener det ikke er aktuelt å forby muslimske holdeplagg ved universiteter og høgskoler.
 
Også utdanningsminister Kristin Clemet har uttalt at et slikt forbud ikke kommer på tale i Norge.
 
Varm potet også i Frankrike
Den franske presidenten Jacques Chirac støtter rapporten fra en ekspertkommisjon som har undersøkt forholdet mellom stat og kirke i Frankrike. Kommisjonen har foreslått et forbud mot bruk av iøynefallende religiøse symboler i skolen. Presidenten anbefaler at parlamentet vedtar dette i lovs form innen skoleåret starter i september i år.
 
Forbudet vil også gjelde jødenes kalotter og de kristnes kors. Diskrete symboler som bæres mer skjult, foreslås tillatt.
 
Ifølge NRKs nettsider går Chirac også mot forslagene om at jødenes høytid yom kippur og den islamske id al-fitr skal gi årlige fridager, noe som har vakt harme i visse deler av den franske regjeringen. Fra før av foreligger et forslag om å avskaffe andre pinsedag som offentlig fridag - for å frigi mer ressurser til eldreomsorg!
 
Presidenten mener at skolen er et sted man lærer, og skolen må stå for republikkens idealer. De franske skolene skal være sekulære fordi Frankrike er en sekulær, ikke-religiøs stat.
 
Det er om lag fem millioner muslimer i Frankrike. I den franske befolkningen samlet sett er 57 prosent for og 41 prosent mot et hijabforbud.
 

Powered by Labrador CMS