Handal: Det hviler et tungt ansvar på kommunene som avviser søknader om videreutdanning

Utdanningsforbundets leder er spent på om det faktisk er kommunene med størst behov som nå har innvilget læreres søknader om videreutdanning.

Publisert

I 2015 kom en ny strategi for videreutdanning for lærere, som gjelder til 2015.

10 627 lærere søkte om å ta videreutdanning i år. Kommunene hadde godkjent 62 prosent av søknadene innen fristen 15. mars.

Over 2800 lærere søkte om faglig påfyll i matematikk, rundt 2000 søkte om videreutdanning i engelsk, og rundt 1600 vil ta videreutdanning i norsk. 

I fjor søkte rundt 8500 lærere om videreutdanning. 5300 av dem fikk tilbud om studieplass.

Kilde: Kunnskapsdepartementet.

 

Over 10.000 lærere har søkt om å få ta videreutdanning. Nå er 6.635 av søknadene godkjent av kommunene, viser ferske tall fra Kunnskapsdepartementet.

– Vi er veldig fornøyde med at plassene fylles opp og at lærere får tilbud om videreutdanning. At det igjen er rekordstor søkning til videreutdanning, viser hvor opptatt lærere er av å videreutdanne seg, sier leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal.

Les også: Seks av ti lærere fikk godkjent søknad om videreutdanning

– Frivillig ordning

Han har imidlertid et par bekymringer knyttet til tallene, blant annet om det er de kommunene med størst behov for å videreutdanne lærerne sine som nå tar tak.

– Vi håper det er de kommunene som gjennom Grunnskolens informasjonssystem har meldt fra om at de har mange lærere som trenger videreutdanning, som faktisk innvilger søknader, sier Handal og viser til at disse tallene først er klare om noen uker.

Han minner også om at ordningen er frivillig.

– Det hviler et tungt ansvar på kommunene som avviser søknader fra lærere. De bør legge fram planer for hvordan disse lærerne skal få innvilget sine søknader på sikt, sier Handal.

Bekymret for ensretting

Lærere som ikke oppfyller de nye kompetansekravene, har dispensasjon i ti år før de må tilfredsstille kravene for å kunne fortsette å undervise i fagene matematikk, norsk og engelsk. Handal peker på at de har hørt bekymringer fra enkelte kommuner om at alle ressursene til videreutdanning nå brukes på disse tre fagene.

– Det kan føre til en ensretting av framtidens lærerkompetanse. Blant annet gjennom at lærere ikke får nødvendig videreutdanning i for eksempel pedagogikk og didaktikk, noe som er svært etterspurt kompetanse i kommunene, sier Handal.

Powered by Labrador CMS