Resett-redaktør er bekymret for indoktrinering i skolen

Etter å ha sett resultat av skolevalgene, er redaktør Helge Lurås i den nystartede nettavisen Resett, bekymret for indoktrinering i skolen.

Ifølge Lurås får Resett inn masse bekymringsmeldinger fra foreldre som er fortvilet for den åpenbare påvirkning elevene utsettes for i skolen.

Dette handler indoktrineringen om, mener Lurås: «Elevene i grunnskolen er betydelig venstrevridde i forhold til den voksne befolkningen viser tidenes første barnevalg. Resultatet er neppe tilfeldig. Grunnskolens formål er å overbevise elevene om en ideologi som inngir tillit til at masseinnvandring går bra og ikke minst at menneskeskapte klimaendringer er vår største trussel», skriver Lurås i en kommentar i Resett.

 

Advarer mot sekstiåtternes skygger

 «Det er vel og bra at barn og unge er idealister og lar seg rive med. Slik sett er de typiske rekrutter til venstresiden. Men denne unge naivismen oppstår ikke uten forankring i et større hele. I Resett har vi allerede omtalt sekstiåtterne som et fenomen, og intet sted er deres skygger mer dominerende enn i utdanningssystemet. Det viser da også årets skolevalg med all tydelighet.»

Han skriver også at elever får beskjed om å holde seg unna hans avis: «En kilde fortalte kuriøst nok at elever som hadde ønsket å snakke om Resett hadde blitt fortalt at mediekanalen var «farlig» og noe man måtte holde seg unna.»

 

Powered by Labrador CMS