"Lærernes hus" fikk hederlig byggeskikksomtale

Statens Byggeskikkpris for 2010 gikk til Gjerdrum ungdomsskole. "Lærernes hus", populært kalt "Smykkeskrinet, er Utdanningsforbundets konferansebygg og fikk i likhet med Lysaker Park hederlig omtale.

"Lærernes hus" fikk tidligere i år "Byggherreprisen", en pris som deles ut annethvert år av Arkitektbedriftene.

Sju bygg var nominert til Statens byggeskikkspris 2010: Gjerdrum ungdomsskole (Gjerdrum), Lærernes hus (Oslo), Lysaker Park (Bærum), Marilunden (Stavanger), Egenes park (Stavanger), Stokkøya sjøsenter (Hosnasand, Trøndelag), Servicebygg Storøyodden (Fornebu).

Juryen har vært ledet av Erling Dokk Holm, som er stipendiat på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

- Prisen betyr mye for oss

Utdanning spør Cathrin Sætre, sekretariatssjef i Utdanningsforbundet, hva det betyr for organisasjonen å få hederlig omtale av "Lærernes hus" i forbindelse med utdelingen av årets Byggeskikkpris.
– Dette er en høythengende pris, og det er flott å være blant de som fikk hederlig omtale. Det er en veldig stor anerkjennelse av vårt nye konferansesenter. Vi får på den måten publisitet om bygget. Det er også med i ei utstilling i regjeringskvartalet – i R5 – der vinneren og de seks nominerte prosjektene er utstilt. Alle er presentert i bilder ord og tegninger. Denne utstillingen er åpen fram til 6. august i år.
– Har "Lærernes hus" så langt svart til forventningene?
– Målet med bygget var en ny, stor konferansesal til bruk i organisasjonens mangesidige opplærings- og konferanseaktiviteter. Vi ønsket oss et moderne bygg, men det skulle tilpasses det nærmiljøet vi er en del av. Det var viktig at bygget kunne fylle de oppgavene det var ment å ha og som medlemmene ville være stolte av. Slik er det blitt. Nå heter det "Lærernes hus", og det fylles opp av aktiviteter og engasjerte medlemmer. Vi får mange positive kommentarer om bygget fra deltakere på ulike arrangementer. Vi har i konferansesenteret fått et bygg som er tilpasset de oppgaver og funksjoner det skal fylle, og samtidig er det miljømessig bærekraftig, sier Sætre.

Kriterier for prisen

Statens Byggskikkspris er en hederspris. Den deles ut årlig til byggverk og bygde omgivelser som gjennom utførelse, materialbruk, utforming og samspill med sted og miljø kan bidra til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikk. Det er åpent for alle å foreslå kandidater til denne prisen. Det er kommunal- og regionalministeren som deler ut denne årlige prisen.

Powered by Labrador CMS