Utdanningsforbundet har over 170.000 medlemmer

Ved utgangen av september hadde Utdanningsforbundet 170.121 medlemmer. Det er en økning på nesten 1800 siden august, og rundt 40.000 flere enn ved starten for snart 15 år siden.

Ved fusjonen mellom Norsk Lærerlag og Lærerforbundet i 2001/2002, hadde de to organisasjonene i alt nesten 130.000 medlemmer. I løpet av de 15 årene som er gått siden stiftelseskongressen i oktober 2001, har medlemstallet økt med drøyt 30 prosent.

Antall yrkesaktive medlemmer er nå 119.620, og den aller største medlemsgruppen er lærerne i grunnskolen. Blant de yrkesaktive er barnehagelærerne den nest største medlemsgruppen.

Pensjonistene er en stor og voksende medlemsgruppe (nå over 32.000), og Pedagogstudentene har også en raskt voksende medlemsskare. Bare i september ble det registrert 1284 nye studentmedlemmer, viser en fersk medlemsoversikt.

Powered by Labrador CMS