Fra torsdag 18. mai kan streiken i Akasia-barnehagene i Bergen trapper ytterligere opp. Foto: Odd Arild Viste, Utdanningsforbundet
Fra torsdag 18. mai kan streiken i Akasia-barnehagene i Bergen trapper ytterligere opp. Foto: Odd Arild Viste, Utdanningsforbundet

Streiken i Bergen trappes ytterligere opp

Fra torsdag 18. mai er det bestemt at streiken blant de ansatte i kirkekonsernet Akasias barnehager trappes ytterligere opp. Da kan totalt 14 barnehager være rammet av streik.

Publisert

Sist uke ble det avholdt felles streikemøte i Utdanningsforbundets lokaler i Bergen. Her deltok streikende barnehageansatte fra fire fagforeninger; Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Delta og Lederne.

– Selv om streiken nå har pågått i over en uke, er det fortsatt ingen kontakt mellom partene, forteller Odd Arild Viste, hovedtillitsvalgt i Bergen. Han ledet møtet der temaet var organisering av streiken.

– Alle fire fagforeninger har stått sammen om kravene gjennom hele meklingen og vi står fortsatt sammen. Det gir oss styrke, sier Viste.

Konflikten dreier seg i hovedsak om de barnehageansattes pensjonsordning. Motpart i forhandlingene er arbeidsgiverforeningen Spekter.

 

Stille markering

Den 15. mai holdt de streikende en stille markering utenfor Åsane kirke i Bergen. Anledningen var at Bergen kirkelige fellesråd (BKF) avholdt møte med menighetsrådene.

– Vi delte ut informasjon om bakgrunnen for streiken til de som deltok på møtet, forteller Viste.

– Hvordan holder dere motet oppe blant de streikende?

– Vi arrangerer blant annet streikekafé både i Bergen sentrum og i bydelen Fana.

I tillegg har vi fått bred støtte, blant annet fra foreldre. Meldinger blir sendt direkte til oss og via sosiale medier og det har også kommet innlegg på trykk i avisen. All støtte blir formidlet videre til de streikende, sier Viste.

 

 

Fanemarkering

Det ble også avholdt en fanemarkering i Bergen 10. mai. Utenfor lokalene til Bergen kirkelige fellesråd, sa nestleder i Utdanningsforbundet, Terje Skyvulstad i sin appell:

– Det er ingen grunn til at Akasia skal ha dårligere pensjonsordning for sine ansatte, enn andre barnehager. Konsernet har de samme rammevilkår som alle andre barnehageeiere, sa Skyvulstad.

– Våre medlemmer i Akasia er nødt til å sikres en pensjon som er trygg og forutsigbar, som varer livet ut og som er lik for kvinner og menn, sa han.

 

Streikevakter på plass

Utenfor en av Akasis barnehager i Bergen sentrum, Nykirken barnehage, treffer Utdanning streikevaktene Linda Pedersen, pedagogisk leder og Marianne Sandal pedagogisk leder, begge medlemmer i Utdanningsforbundet. Katrine Sivertsen er barne- og ungdomsarbeider og medlem i Delta. Assistentene Silje M. Brandt og Nina Berith Rungaard er medlemmer i Fagforbundet.

– Vi håper dette ender med en god avtale, sier Linda Pedersen til Utdanning. Streikevaktene har forskjellige farger på T-skjortene etter fagforening, men budskapet som står bak på ryggen til medlemmene i Fagforbundet står de sammen om: «Pensjon = trygghet livet ut».

Hun og de andre streikende er ved godt mot etter at en kollega har stilt opp med hjemmebakte boller.

– Hvordan holder dere motet oppe?

– Så langt har vi bare fått positive reaksjoner fra foreldre og forbipasserende. Vi har faktisk ikke fått en eneste negativ reaksjon, forteller Pedersen.

Enkelte barnehager har opprettet en tilsynsordning, der barnehagen kun er åpen noen timer om dagen med et begrenset tilbud til barna. Andre barnehager er helt stengt.

 

279 i streik fra torsdag

Fagforeningene varslet opptrapping av streiken fredag 12. mai. Det betyr at fra 18. mai vil 159 av Fagforbundets medlemmer være i streik. I tillegg har Utdanningsforbundet fra torsdag 101 i streik, Delta 14 og Lederne fem. Til sammen 279 barnehageansatte er da tatt ut.

Akasia sendte 9. mai ut et brev til de ansatte der de påstår at fagforeningene sprer faktafeil og usannheter om lønns- og pensjonsforholdene i Akasia.

Se: Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Delta og Lederne har sammen svart på Akasias brev

 

Rundt 1000 barnehagebarn i Bergen er nå rammet.

Ifølge Fagforbundets nettsider vil følgende fire barnehager bli berørt; Solahagen barnehage, Skranesvingen barnehage, Arna menighetsbarnehage, Sandviken menighetsbarnehage. Solahagen barnehage ligger i Sola kommune i Rogaland og er den første barnehagen utenfor Bergen som rammes.

Fra før er Sædalen barnehage, Nygård menighetsbarnehage, Neshaugane barnehage og Skjold menighetsbarnehage helt stengt på grunn av streiken.

I tillegg har de seks barnehagene Fana barnehage, Litlafjell barnehage, Nykirken barnehage, Søreide barnehage, Paradis barnehage og Råtun barnehage innført det Akasia kaller for en «tilsynsordning». Det betyr at barnehagene kun har åpent i et kortere tidsrom på dagen med et begrenset tilbud.

 

Strid om pensjon

Forhandlingene med fagforeningene har pågått helt siden Akasia meldte seg inn i arbeidsgiverforeningen Spekter for et år siden. Da ble alle ansatte overført til en innskuddsbasert pensjonsordning. Det protesterte fagforeningene mot.

Derfor møttes partene hos Riksmekleren i begynnelsen av mai, men de ble ikke enige.

De ansatte fra noen av barnehagene kom fra Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (KA). De hadde en offentlig ytelsesbasert pensjon. De øvrige ansatte kom fra Private barnehagers landsforbund (PBL). De hadde en ytelsesbasert pensjon etter lov om foretakspensjon.

Kirkekonsernet Akasia Barnehage AS eier og driver 20 barnehager ifølge nettsiden deres. Av disse er 18 i Bergen, en i Sola kommune og en i Kvinnherad kommune. Barnehagene har til sammen rundt 380 ansatte og 1500 barnehageplasser.

 

Powered by Labrador CMS