Lønnsveksten for kommunalt ansatte var i gjennomsnitt 2,9 prosent i fjor, viser rapporten fra Teknisk beregningsutvalg, som er med på å legge premissene for vårens lønnsoppgjør. Samtidig økte konsumprisene med 2,7 prosent. Ill. foto: Jørgen Jelstad

Ansatte i finans, kommune og helse ble lønnsvinnere i fjor

Folk som jobbet med finanstjenester hadde en lønnsvekst på 3,1 prosent i fjor, mens veksten var på 2,9 prosent for kommuneansatte.

 

Teknisk beregningsutvalg (TBU)

 

* Teknisk beregningsutvalg (TBU) legger hvert år fram nøkkeltall og analysemateriell som bakgrunn for lønnsoppgjøret.

* TBU består av representanter for Arbeidsdepartementet, Finansdepartementet, partene i arbeidslivet og Statistisk sentralbyrå. Det ledes av SSB-forsker Ådne Cappelen.

* Som regel legger TBU fram to årlige rapporter: Første rapport kommer foran lønnsoppgjøret med oversikt over lønns- og inntektsutvikling, prisutvikling og utviklingen i konkurranseevnen. Rapporten utgis i to versjoner, i februar og mars.

* En ny rapport avgis i juni, der lønnsoppgjørene oppsummeres og statistikk for lønns- og inntektsfordelingen legges fram.

 

Tall fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) viser at lønnsveksten var høyest i disse to yrkesgruppene, sammen med helseforetakene hvor lønnsveksten var på 3,25 prosent og Spekter-bedriftene utenom helseforetakene (+2,9 prosent).

Det presiseres at lønnsøkningen i helseforetakene blant annet skyldes strukturendringer, som flere legeårsverk.

Årslønnsveksten for industriarbeidere fra 2017 til 2018 er beregnet til 2,75 prosent. Det samme gjelder industrifunksjonærer i NHO-bedrifter.

– For de største forhandlingsområdene har beregningsutvalget foreløpig beregnet årslønnsveksten fra 2017 til 2018 til 2,8 prosent i gjennomsnitt. Anslagene for de fleste store forhandlingsområdene er nær dette, heter det i TBUs omtale av tallene.

(©NTB)

 

Les også: Lærerne har godkjent oppgjøret i KS-området

 

Powered by Labrador CMS