Aina Skjefstad Andersen er forhandlingsleder i Unio Oslo kommune. Foto: Unio

Tariffoppgjøret i Oslo kommune er i gang

Unio krever at utdanning og kompetanse må gi økt økonomisk uttelling. I dag ble det første kravet i årets lønnsoppgjør i Oslo kommune overlevert.

Publisert

Økonomiske krav:

 • Generelt prosentvis tillegg til alle på lønnstabellen
 • Særskilte lønnsmessige tiltak for stillinger med krav om høgskole/ og universitetsutdanning
 • Videreutvikle bestemmelsene i Oslo kommune knyttet til lønnsmessig uttelling for kompetanseutvikling
 • Justering av tillegg for ubekvem arbeidstid)

 

 

Unio er hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede og Norges nest største hovedorganisasjon på arbeidstakersiden, med cirka 340.000 medlemmer i 12 ulike medlemsforbund. Unio Oslo forhandler for nærmere 11.000 ansatte i Oslo kommune.

Unio Oslo – forbundsvise medlemstall per 1. januar 2016:

 • Utdanningsforbundet   8 044
 • Norsk Sykepleierforbund   2 064
 • Akademikerforbundet      325
 • Norsk Fysioterapeutforbund      237
 • Norsk Ergoterapeutforbund      194
 • Forskerforbundet        48
 • Det norske maskinistforbund        22
 • Det norske Diakonforbund          1
 • Presteforeningen          1

 

I dag startet tariffoppgjøret for Unio-medlemmene i Oslo kommune. Frist for partene til å bli enige er lørdag 30. april klokken 24:00.

– Særskilte lønnsmessige tiltak er nødvendig for at kommunen skal kunne tiltrekke seg, utvikle og beholde den arbeidskraften den er avhengig av, sier forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo kommune ifølge unio.no.

Den nye byrådserklæringen inneholder høye målsettinger og ambisjoner for Oslo kommunes politikk de neste fire årene. Ikke minst når det gjelder kvaliteten på byens velferdstjenester, uttaler Unio.

– For å nå disse målsettingene er det avgjørende at det tilbys konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår. Det forutsetter at Oslo kommune har en langsiktig og forutsigbar satsing på medarbeidere med høy kompetanse. Et viktig tiltak for å lykkes her, vil være å prioritere sentrale prosentvise lønnstillegg og særskilte lønnsmessige tiltak i årets oppgjør, sier Skjefstad Andersen.

Unio peker på at økt økonomisk uttelling for utdanning og kompetanse er også nødvendig for å redusere lønnsgapet mellom kvinnedominerte og mannsdominerte yrkesgrupper og mellom privat og offentlig sektor.

 

Fordelingen blir viktig

Unio krever at den økonomiske rammen må være på nivå med den økonomiske rammen for industrien, slik at den samlede kjøpekraften som et minimum opprettholdes. Men fordelingen blir viktig i året oppgjør.

– Vi er klar over den økonomiske situasjonen vi befinner oss i. Derfor er vi i år svært opptatt av at fordelingen og innretningen av lønnstillegget treffer våre medlemmer med universitets- og høyskoleutdannelse godt, sier Skjefstad Andersen. 

Hun håper på en konstruktiv og god dialog, og et godt forhandlingsresultat for Unios medlemmer i Oslo.

– Det nye byrådet har signalisert at det vil satse på gode velferdstjenester gjennom godt kvalifiserte ansatte. Vi forventer at dette også gjenspeiles i resultatet i årets oppgjør, avslutter hun.

 

– Tiltrekke og beholde kompetanse

Ifølge forhandlingssjef i Oslo kommune, Per-Steinar Aasebø, er kommunes målsetting at oppgjøret skal bidra til å styrke kommunens muligheter til å tilby tjenester av best mulig kvalitet for byens innbyggere.

– Oslo kommune legger rammen fra frontfaget til grunn, og tariffoppgjøret skal bidra til at det er attraktivt å jobbe i Oslo kommune og til at kommunen kan tiltrekke og beholde den beste kompetansen på alle nivåer, uttaler Aasebø i en epost overfor Utdanning.

Videre heter det i et dokument fra kommunen:

 • Tariffrevisjonen skal bidra til at Oslo kommune fremstår som en langsiktig, motiverende og forutsigbar arbeidsgiver.
 • Kommunens handlingsrom i arbeidsgiverpolitikken må ivaretas.
 • Tariffrevisjonen bør bidra til utvikling og forenkling av avtaleverket.
 • Kommunen ønsker å bidra til at partene i tariffrevisjonen 2016 kommer frem til en løsning gjennom forhandlinger.
Powered by Labrador CMS