Riksmekler Nils Dalseide klarte å få partene til å bli enige, seks timer på overtid. Arkivfoto: Utdanning

Ingen streik i staten

Partene i statsoppgjøret aksepterte tidlig torsdag morgen en skisse til løsning fra Riksmekleren, seks timer på overtid. Dermed blir det ikke streik i staten.

Unio mener de har fått gjennomslag for viktige krav i meklingen med staten.

Fakta om lønnsoppgjøret i staten 2016

  • Lønnsoppgjøret i staten og i kommunesektoren startet 12. april. Mens kommunesektoren kom til enighet, ble det brudd i staten med tre av de fire hovedsammenslutningene.
  • Mekling i statsoppgjøret startet onsdag 4. mai mellom staten og LO Stat, YS Stat og Unio Stat. Partene hadde frist til 25. mai til å bli enige. 5.440 statsansatte ville blitt tatt ut i streik om det ble brudd.
  • Partene i meklingen ble enige seks timer på overtid torsdag 26. mai, og de statstilsatte får en lønnsøkning med en ramme tilsvarende frontfaget.
  • Det gis et prosentvis tillegg på 1,15 prosent i generelt tillegg per 1. mai og 0,1 prosent i andre avsetninger. I tillegg avsettes 1,5 prosent per 1. juli til lokale forhandlinger. Fordelingen sentralt/lokalt er om lag 50/50.
  • Et partssammensatt utvalg skal se på endringer i forhandlingssystemet i staten innen 1. februar 2017.
  • Pensjonsspørsmålet stilles i bero. Det blir ingen endringer i offentlig tjenestepensjon inntil regjeringen tar et initiativ til nye forhandlinger, ifølge LO Stat. (©NTB)

– Vi har beholdt vår forhandlingsrett på pensjon og fått på plass en bedre lønnsprofil for våre medlemsgrupper, sier forhandlingsleder i Unio Stat, Petter Aaslestad.

Fornøyd

Aaslestad sier han er fornøyd med at en svært krevende mekling førte fram. Det samme er YS Stat

– Vi er tilfreds med resultatet, sier Pål N. Arnesen, leder i YS Stat.

Staten og YS Stat er enige om en fordeling av lønnstillegg der 50 prosent gis sentralt og 50 prosent skal fordeles lokalt gjennom forhandlinger i de enkelte etater og virksomheter.

I praksis vil det si at det gis et generelt lønnstillegg til alle på 1,15 prosent med virkning 1. mai, mens resten fordeles lokalt med virkning fra 1. juli.

Til sammen fyller dette rammen fra frontfaget på 2,4 prosents lønnsøkning i år.

Tøft oppgjør

De statstilsatte får en lønnsøkning tilsvarende frontfaget. Et partssammensatt utvalg skal se på endringer i forhandlingssystemet i staten innen 1. februar 2017. Det blir ingen endringer i pensjonen, påpeker LO Stat.

– Dette har vært et svært tøft oppgjør, men vi kom i mål med et akseptabelt resultat for våre medlemmer, sier Tone Rønoldtangen, leder i LO Stat.

Rønoldtangen forteller at årets oppgjør handlet mye om å bevare likelydende hovedtariffavtaler for UNIO, LO Stat og YS, noe de fikk til.

Fordelingen av potten mellom sentrale og lokale forhandlinger var også et stridstema.

– Den lokale pottens andel er større enn vi ønsket oss på forhånd, men vi har kjempet hardt og lenge for at en så stor del som mulig skal fordeles sentralt. Våre tillitsvalgte i staten vil gjøre en god jobb for sine medlemmer i forhandlingene for å oppnå et rettferdig resultat lokalt, sier hun. (©NTB)

Powered by Labrador CMS