Fare for streik ved museer, skoler og sykehus

Unio, Akademikerne, Lederne og Skolenes Landsforbund tar ut 276 medlemmer i streik om ikke meklingen med Virke fører fram. En streik vil ramme museer, skoler, høyskoler og sykehus fra mandag.

Partene møtes hos Riksmekleren torsdag klokka 10, og fristen er midnatt natt til lørdag. Meklingen omfatter forbundenes organiserte innenfor helse, utdanning og kultur –  det såkalte HUK-området.

– Forhandlingsbruddet kom av uenighet mellom partene om hvorvidt alle arbeidsgivere i Virke fritt skal kunne velge mellom den gjeldende, avtalefestede offentlig tjenestepensjon med tilhørende AFP i offentlig tjenestepensjon, og en ny alternativ tjenestepensjon med privat AFP, opplyser  Unio.

Det er i første omgang meldt plassfratredelse for medlemmer i Utdanningsforbundet (103), Norsk Sykepleierforbund (60), Forskerforbundet (87), Norsk Fysioterapeutforbund (10), Norsk Ergoterapeutforbund (9) og Norsk Radiografforbund (7). (©NTB)

Powered by Labrador CMS