Dette har partene i KS-oppgjøret blitt enige om

Alle lønnsgrupper får et maksimalt ansiennitetsnivå på 16 år, rammen er på 2,4 prosent i 2016 og alle stillinger med høyere utdanning er samlet i en felles gruppe, er hovedtrekkene for årets lønnsoppgjør.

 

I natt ved 04-tiden ble KS og Unio kommune enige om ny hovedtariffavtale. Steffen Handal, forhandlingsleder i Unio kommune, sier de nå har brutt trenden med lavtlønnsprofil i kommuneoppgjørene.

– Med trange økonomiske rammer har vi fått et akseptabelt resultat. For første gang har vi fått vår del av den økonomiske rammen, sier Steffen Handal, forhandlingsleder i Unio kommune, ifølge unio.no. 

Det er enighet om sentrale tillegg både for 2016 og 2017. Tilleggene gis med virkning fra 1.5.2016 og 1.8.2017. Det avsettes midler til lokale forhandlinger på 0,9 prosent pr. 1.9.2017, ifølge ks.no.

 – Forhandlingene har vært krevende, men jeg vil berømme alle parter for en genuin vilje til å finne en løsning. Med så begrensede midler til disposisjon, har det mest krevende vært fordelingen av den økonomiske rammen, sier forhandlingssjef i KS; Per Kristian Sundnes til eget nettsted.

Resultatet innebærer blant annet:

  • at dersom en av partene krever det, kan pensjon gjøres til et forhandlingstema
  • at alle stillinger med høyere utdanning er samlet i en felles gruppe 
  • at lønnsstigene blir like for grupper med likt utdanningsnivå, og at alle får 16-års trinn 
  • at partene også er enige om en fordeling for mellomoppgjøret i 2017 med en ramme på 2,2 prosent 
  • at barnehagelærere og pedagogiske ledere får lønnstillegg som følge av endringer på lønnsstigene (se tabell)
  • at lærere og adjunkter får et tillegg på 2,4 prosent av sin grunnlønn. I tillegg til dette får lærere på 8-årstrinnet 13 400 kroner, lærere på 10-årstrinnet 19 100 kroner og adjunkter på10-årstrinnet 16 100 kroner
  • at laveste beregnede årslønn (minstelønn) for adjunkt med tillegg, lektor og lektor er økt med 2,4 prosent. Dette beløpet får den enkelte på toppen av sin inntekt. 
  • alle ledere som hovedsaklig får sin lønn i sentrale forhandlinger (kapittel 4) får 2,4 prosent av sin grunnlønn
Powered by Labrador CMS