En time over midnatt natt til søndag brøt LO Stat forhandlingene med staten i årets hovedtariffoppgjør. To timer senere fulgte YS Stat og Unio etter. Bare Akademikerne kom til enighet. Fra venstre: Petter Aaslestad (Unio stat), Anders Kvam (Akademikerne), statens personaldirektør Gisle Norheim, Pål Arnesen (YS Stat) og Tone Rønoldtangen (LO Stat). Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Brudd i forhandlingene i staten

En time over midnatt natt til søndag brøt LO Stat forhandlingene med staten i årets hovedtariffoppgjør. To timer senere fulgte YS Stat og Unio etter. Bare Akademikerne kom til enighet.

– Regjeringen har vist sitt sanne ansikt i disse forhandlingene. Dette er et angrep på våre medlemmer og deres rettigheter, sier LO Stat-leder Tone Rønoldtangen. Ifølge henne krevde staten at det aller meste av lønnsdannelsen skal skje i lokale forhandlinger uten konfliktrett.

LO Stat mener statens krav vil føre til en svært urettferdig fordeling der noen får stor uttelling, mens de fleste får mindre.

En mekling i staten vil starte i løpet av neste uke, og en eventuell konflikt vil kunne tre i kraft i slutten av mai. Partene er enige om meklingsfrist 25. mai klokka 24.

Stor avstand

– Vi jobbet hardt for å inngå avtale med alle de fire hovedsammenslutningene i staten, men det lot seg ikke gjøre, sier statens personaldirektør, Gisle Norheim.

Ifølge Norheim var bakgrunnen for bruddet blant annet stor avstand om fordelingen av den disponible rammen. Videre avviste staten hovedsammenslutningenes krav knyttet til forhandlinger om offentlig tjenestepensjon.

– Regjeringen ønsker en god og inkluderende prosess med partene om offentlig tjenestepensjon, og Arbeids- og sosialdepartementet er i dialog med partene om denne prosessen, sier kommunalminister Jan Tore Sanner (H).

Strakte seg langt

Staten var ikke villig til å imøtekomme oss når det gjelder generell lønnsøkning for alle. Vi fikk heller ikke gjennomslag for streikerett på pensjon, sier leder Pål N. Arnesen i YS Stat.

Han legger til at selv om den økonomiske rammen de er blitt enige om er i tråd med frontfaget, var statens forslag til fordeling mellom sentrale og lokale lønnstillegg uakseptabelt for forbundet.

– Tilbudet fra staten var uakseptabelt når det gjaldt manglende forhandlingsrett på pensjon. I tillegg var den økonomiske profilen og forslag til nytt lønnssystem for dårlig, sier forhandlingsleder Petter Aaslestad i Unio Stat. Han mener regjeringen ikke har skjønt at endringer i offentlige tjenestepensjoner skal forhandles mellom partene i offentlig sektor, slik pensjonsforliket i 2005 la opp til.

– Sist ble det forhandlet i tariffoppgjøret i 2009. Denne gangen ville ikke regjeringen gi oss en slik forhandlingsrett.

Heller ikke LO Stat ble enige med staten om hvordan man skal gjennomføre forhandlingene om offentlig tjenestepensjon skal gjennomføres. De skal etter planen skje i løpet av den neste tariffperioden.

– Jeg er skuffet over at vi havner hos Riksmekleren med så stor avstand mellom tilbud og krav. Dette blir garantert noen tøffe runder i ukene framover, sier leder Rønoldtangen.

Akademikerne tilfreds

– Vi er svært tilfreds med årets lønnsoppgjør i staten. Hovedtariffavtalen er modernisert, og lønnsdannelsen flyttes ut til den enkelte virksomhet. Det vil øke produktiviteten og gi bedre velferdstjenester til befolkningen, sier Anders Kvam, leder i Akademikerne stat.

Kommunalminister Sanner er også fornøyd med avtalen og mener den innebærer en fornyelse av hovedtariffavtalen.

– Vi har over lang tid samarbeidet med alle hovedsammenslutningene om å få til en modernisering av hovedtariffavtalen. Gjennom avtalen med Akademikerne har vi kommet et viktig skritt videre med å fornye og forbedre offentlig sektor, mener Sanner. (©NTB)

Powered by Labrador CMS