Unio: Ny TBU-rapport gir ingen overraskelser

Unio-leder Ragnhild Lied finner ingen overraskelser i TBU-rapporten.

– Det er ingen overraskelser i tallene fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) som ble lagt fram i dag, sier Unio-leder Ragnhild Lied, ifølge unio.no.

TBU

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) avgir vanligvis to rapporter hvert år, én før og én etter lønnsoppgjørene.

Én rapport foran lønnsoppgjørene som består av en foreløpig utgave i slutten av februar (inkludert en kortversjon) og en endelig utgave i slutten av mars. Rapporten gir oversikter over lønns- og inntektsutviklingen, prisutviklingen inkludert en prisprognose for inneværende år og utviklingen i konkurranseevnen. Den gir også en oversikt over utviklingen i internasjonal økonomi og norsk økonomi. Dessuten er det flere vedlegg, bl.a.  om lønnsoppgjørene året før, definisjoner av en del lønnsbegrep og institusjonelle trekk ved lønnsdannelsen i Norge. Marsrapporten blir trykket og utgitt i NOU-serien.

Én rapport etter lønnsoppgjørene (i juni) som består av en oppsummering av lønnsoppgjørene i inneværende år.

 

TBU anslår lønnsveksten i 2015 til 2 ½ for industrien, 2 ¾ i staten, 3 ¼ prosent i kommunesektoren under ett og 4 prosent for undervisningsansatte.

Streiken blant lærerne i 2014 endret virkningstidspunktet for tarifftilleggene slik at «den beregnede» lønnsveksten for undervisningsansatte ble trukket opp med 0,9 prosentpoeng i 2015 og tilsvarende opp med 0,2 prosentpoeng for hele kommunesektoren.

– Men til tross for disse tekniske justeringene er lønnsgapet mellom ansatte med høyere utdanning  i offentlig og privat virksomhet fortsatt stor, poengterer Lied.

Lønnsforskjellen på en ansatt med inntil 4 års universitets- og høyskoleutdannelse i offentlig virksomhet sammenlignet med en med samme utdannelse i privat sektor er på godt over 100.000 kroner.

TBU anslår at konsumprisveksten i 2016 vil øke med 2 ½ prosent.

– Med denne prisprognosen er det fortsatt rom for reallønnsvekst. Offentlig sektor er inne i store omstillinger. Det vil være vanskelig å gjennomføre disse med strammere lønnsbudsjetter, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Powered by Labrador CMS