Enighet i tariffoppgjøret i staten

Det er oppnådd enighet mellom partene i tariffoppgjøret i staten. Fordelingen mellom generelle og lokale tillegg var blant hovedtemaene.

– Oppgjøret er på linje med resultatet i frontfaget og sikrer våre medlemmer et generelt tillegg avtalt sentralt, noe staten i utgangspunktet ikke ønsket, sier LO Stat-leder Egil André Aas i en pressemelding.

Aas sier til NTB at forhandlingsløsningen som ble kjent tidlig lørdag morgen, er mellom LO Stat, YS Stat og Unio og staten. Akademikerne og staten ble sittende ved forhandlingsbordet, men også de kom til enighet kort tid senere.

Aas omtaler det som et tøft oppgjør, og sier at de er fornøyde med å ha fått på plass et generelt tillegg for alle.

– Det har vært krevende ut fra det utgangspunktet vi hadde da vi startet forhandlingene 30. mars, sier Aas.

– Jeg er glad for at vi har oppnådd enighet innenfor en forsvarlig ramme i årets mellomoppgjør i staten, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

Generelle tillegg

LO Stat gikk inn i forhandlingene med krav om at lønnstilleggene i hovedsak skulle gis som sentrale, generelle tillegg, skriver  Fri Fagbevegelse.

– I sitt opprinnelige tilbud til oss ønsket staten at alt skulle ut til lokale forhandlinger. Men vi ønsket mest mulig sentralt, for å kunne fordele slik at alle fikk et generelt tillegg, sier Aas til NTB.

Også i krav nummer to sto staten fast på at årets tillegg skulle bli satt av til lokale forhandlinger. Aas sier de fikk gjennomslag for et generelt tillegg til slutt. Fordelingen mellom sentrale og lokale tillegg er 35/65 prosent.

– En større andel av lønnsmidlene skal fordeles lokalt. Det betyr at arbeidsgivere og tillitsvalgte i statens ulike virksomheter får bedre mulighet til å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere, sier Sanner.

– Fornøyd

– Vi er fornøyd med at vi fått gjennomslag for en løsning som både gir et sentralt tillegg til alle og en pott til lokale forhandlinger, sier leder i YS Stat, Pål N. Arnesen.

Løsningen betyr at alle får et generelt tillegg på 0,33 prosent fra 1. mai. 0,8 prosent av lønnsmassen settes av til lokale forhandlinger med virkning fra 1. juli. YS Stat opplyser at det også er avtalt et tillegg som innebærer ett ekstra lønnstrinn til blant andre betjenter, sjåfører, teknikere, fullmektiger, førstefullmektiger, kokker, renholdere og tollbetjenter.

– Dette er et resultat som forventet og i tråd med våre krav, sier Petter Aaslestad, forhandlingsleder i Unio stat. Han sier videre at Unio har fått et resultat der de er fornøyd med fordelingen mellom lokal pott og prosentvise generelle tillegg.

Enige med staten

Tidlig lørdag kom også staten og Akademikerne til enighet. Der er det avtalt at hele rammen skal fordeles etter forhandlinger i virksomhetene, opplyser regjeringen. Også motparten er fornøyd.

– Årets oppgjør er enda et skritt i retning av et moderne lønnssystem. Vi er fornøyd med at alle lønnstillegg i sin helhet går til lokale forhandlinger. Årets resultat er akseptabelt med begrensede midler til rådighet, sier leder Anders Kvam i Akademikerne stat.

(©NTB)

 

 

Powered by Labrador CMS