Utdanningsforbundet er forberedt på lite penger i potten

Arbeidstid for barnehagelærerne og pensjonsstrid kan gjøre forhandlingene til en mer omfattende affære, ifølge nestleder i Utdanningsforbundet Terje Skyvulstad.

Publisert

I år er det hovedtariffoppgjør. Det vil si at det forhandles om både lønns- og arbeidsvilkår.

På de fleste tariffområdene forhandler Utdanningsforbundet gjennom hovedorganisasjonen Unio.

Kommunesektoren er det største tariffområdet for Utdanningsforbundet. Her har organisasjonen over 90.000 medlemmer. Arbeidsgiverparten på dette området er KS. De andre områdene er Oslo kommune, Staten, Spekter, KA, Virke, PBL og FUS-barnehagene.

Det er brudd i forhandlingene mellom Utdanningsforbundet og KS om særavtalen om arbeidstid for barnehagelærere. En nemnd skal nå forsøke å komme til enighet og begynner arbeidet 9. mars. Hvis det ikke går, vil arbeidstid for barnehagelærere bli en del av tariffoppgjøret.

 

– De beregningene som er gjort av Statistisk sentralbyrå og andre viser at ramma i år ikke blir høy, det er vi klar over. Vår politikk ligger fast som den har gjort de siste årene. Det handler om å stoppe mindrelønnsutviklingen for lærere, og å heve lønnsnivået til barnehagelærerne. I tillegg skal vi jobbe for medlemsgruppene i høyskole og universitet, FAS og lederne, sier Skyvulstad.

– Mange barnehagelærere vil at det skal være deres tur i år, hva tenker du om det?

– Lønnsnivået for barnehagelærerne er for lavt. Det er vi enige om, og det forsøker vi å gjøre noe med. Barnehagelærerne har riktignok hatt en bedre prosentvis lønnsutvikling enn flere andre grupper i kommunene, blant annet lærerne. Så utviklingen går framover, men kanskje ikke fort nok, sier Skyvulstad.

– Kan det være at en litt vanskelig økonomisk tid gir mulighet for å prioritere offentlig ansatte i lønnsoppgjøret?

– Vi vil alltid ønske så høy ramme som mulig, men frontfaget står sterkt i Norge. Vi kan ikke forvente å få veldig store avvik fra den ramma frontfaget setter. Men vi skal kjempe for en fordeling som gjør at våre grupper kommer best mulig ut.

– Hvor mye vil det påvirke oppgjøret om arbeidstidsavtalen for barnehagelærerne må tas med inn i oppgjøret?

– Det er alltid mange elementer i et oppgjør som er vanskelige. Vi risikerer å måtte forhandle om pensjon, lønn og arbeidstid i dette oppgjøret. Det gjør at det blir mer omfattende, sier Skyvulstad.

Les også: Forventninger til lønnsoppgjøret fra grasrota.

 

Utdanning nr. 5 kommer denne uka - der kan du lese hovedsaken om at lærerne har vært lønnstapere siden 1970-tallet.Her kan du lese Utdanning nr.5/2016 elektronisk

Powered by Labrador CMS