KS og Unio: – Det er penger til fordeling i årets lønnsoppgjør

KS hadde forventet at rammen for lønnsoppgjøret ville bli en tidel høyere enn de 2,4 prosentene partene ble enige om i frontfagsoppgjøret. Tross en stram ramme, er det penger å fordele i det kommunale oppgjøret.

Publisert

* Lønnsoppgjøret i år er et hovedoppgjør. Det betyr at det ikke bare skal forhandles om lønn, men også at tariffavtalene skal revideres.

* Privat sektor innleder lønnsoppgjøret, mens staten leder an i de etterfølgende forhandlingene i offentlig sektor. Denne frontfagsmodellen ble lansert i 1966 av daværende SSB-direktør Odd Aukrust. Hans doktrine var at norsk økonomi er avhengig av at lønnsveksten holdes innenfor rammene av hva industrien tåler.

* I frontfagsoppgjøret ble Fellesforbundet i år enig med motparten Norsk Industri fra NHO om en økonomisk ramme på 2,4 prosent. I tråd med frontfagsmodellen legger denne rammen føringer for de andre oppgjørene i offentlig og privat sektor.

Overheng

Overheng, betegnelse som gir uttrykk for hvor mye lønnsnivået ved utløpet av ett år ligger over gjennomsnittsnivået for året. Overhenget forteller dermed hvor stor lønnsveksten fra ett år til det neste vil bli dersom det ikke gis lønnstillegg eller foregår strukturendringer i det andre året.

Glidning

Lønnsglidning er lønnsutvikling i en tariffperiode som skyldes andre tillegg enn de som blir gitt ved de sentrale tariffoppgjørene, for eksempel lønnsutvikling på grunn av lokale forhandlinger og personlige tillegg.

Kilde: NTB, Store norske leksikon og Wikipedia.

Søndag ble partene i frontfagsoppgjøret enige om årets lønnsoppgjør. Rammen for årslønnsveksten i 2016 blir på 2,4 prosent. Denne rammen legger føringer for de påfølgende lønnsoppgjørene i år.

Tirsdag 12. april starter lønnsoppgjøret i KS-området, som er det største tariffområdet for lærere og barnehagelærere.

– Det er gitt et anslag for rammen som vi selvsagt forholder oss til, men dette er samtidig bare et anslag. Det er ikke slik at det nå er gitt at det blir 2,4 prosent med to streker under, sier Ragnhild Lied, leder i hovedorganisasjonen Unio som forhandler for arbeiderstakerne.

– Profilen blir viktig

Hun sier arbeidstakersiden er klar over at det ikke er mye penger til fordeling i år, men hun mener det blir feil å kalle det et nulloppgjør.

– Det er lav glidning og lite overheng på KS-området i år. Det betyr at det er penger som skal fordeles i oppgjøret, selv om det ikke er så mye penger som vi har vært vant til de siste årene, sier Lied.

Hun peker på at profilen på oppgjøret, hvordan pengene fordeles, er viktig.

– En ting er størrelsen på oppgjøret, en annen er innretningen, og den blir avgjørende i forhandlingene, sier Lied.

– En tidel mindre en ventet

Forhandlingsleder i kommuneorganisasjonen KS, Per Kristian Sundnes, sier resultatet fra frontfagsoppgjøret ikke er særlig overraskende.

– Vi hadde nok ventet at rammen skulle bli 2,5 prosent, så det er en liten tidel mindre enn vi hadde sett for oss, sier Sundnes.

Også han peker på at glidningen og overhenget er annerledes i KS-sektoren sammenlignet med andre sektorer.

– Så det er penger å fordele. Det blir ikke noe nulloppgjør i den forstand, sier Sundnes.

– Vil KS være fornøyd med et resultat som kopierer rammen i frontfagsoppgjøret?

– I tidligere oppgjør, blant annet i 2014, har vi i KS gitt uttrykk for at vi kan se litt romslig på rammen fra frontfagsoppgjøret. Men i år er det ikke samme grunnlag for å være romslig, så for oss er rammen fra årets frontfagsoppgjør temmelig normgivende, sier Sundnes.

Powered by Labrador CMS