Enighet i HUK-meklingen i Virke

Partene anbefalte i morgentimene i dag meklingsmannens forslag til løsning gjeldende for Helse, Utdanning og Kulturområdet (HUK) i Virke.

Det er oppnådd enighet om et lønnsoppgjør på linje med korresponderende områder i offentlig sektor. Den offentlige tjenestepensjonsordningen videreføres. Samtidig er det åpnet for hybridpensjon på visse vilkår og etter avtalte prosedyrer. Enigheten innebærer videreføring av offentlig tjenestepensjon og offentlig AFP for konkrete sykehus integrert i spesialisthelsetjenesten, skoler, høgskoler og museer, heter det på nettsidene til unio.no.

Fakta om Forsikret tjenestepensjon Virke

  • En "hybridpensjon": innskuddspensjon med ekstra forsikringselementer som gir en sikker utbetaling hele livet.
  • Garanterer for verdien av de oppsparte midlene, både for de som er i jobb i virksomheten og de som har vært det.
  • Kjønnsnøytral ordning som sikrer livslang utbetaling.
  • Alle over 52 år beholder ytelsesbasert pensjon.
  • Gir kontroll på pensjonskostnadene for arbeidsgiver på kort og lang sikt.

Kilde: Virke

Forhandlingsleder og direktør i Virke, Inger Lise Blyverket, sier alle er tjent med denne enigheten om pensjon, både arbeidsgivere, arbeidstakere og samfunnet.

– Avtalen er historisk fordi virksomhetene får kontroll på egen økonomi og dermed kan sikre arbeidsplasser. Det er en økonomisk bærekraftig løsning for virksomheter som kunne blitt alvorlig utfordret ved å være forpliktet til offentlig lik ytelsesbasert pensjon. Spesielt gjelder det mange ideelle aktører som i ytterste konsekvens kunne gått konkurs uten denne ordningen, sier Virke-direktøren.

Partene møttes hos riksmekler torsdag 17. november etter at man ikke hadde kommet til enighet i forhandlinger tidligere i høst. Da ble det imidlertid enighet med 10 forbund og foreninger i YS og LO om en ny avtale inkludert Forsikret tjenestepensjon Virke.

– Til tross for mange involverte parter og store spørsmål på agendaen, har partene jobbet konstruktivt for å komme frem til ordninger alle kan være fornøyde med, sier Blyverket.

Powered by Labrador CMS