Brudd i arbeidstidsforhandlingene for barnehagelærerne

Utdanningsforbundet og KS ble ikke enige om ny arbeidstidsavtale for barnehagelærerne. Nå kan forhandlingene ende opp som en del av hovedtariffoppgjøret til våren.

Utdanningsforbundet sa i dag nei til KS' ønske om å forlenge dagens arbeidstidsavtale med ett år.

– Avtalen har ikke fungert godt nok. Mange steder får ikke barnehagelærerne tiden de trenger for å ivareta det enkelte barns behov. Derfor kan vi ikke godta en forlengelse av avtalen, uttaler Utdanningsforbundets påtroppende leder Steffen Handal på Utdanningsforbundets nettsider.

Utdanningsforbundet har krevet en sikring av minst fire timer til for- og etterarbeid, disponert av den enkelte barnehagelærer, og minst to timer til felles, faglig planlegging.

Når det blir brudd i forhandlingene om arbeidstidsavtalen SFS 2201, skal avtalen behandles av en nemnd. Nemnda skal bestå av begge parter samt en oppmann. En kjennelse fra nemnda kan være klar i vinter eller tidlig på våren, ifølge Utdanningsforbundets nettsider. Om Utdanningsforbundet ikke kan akseptere resultatet i nemnda, kan arbeidstid i barnehagen bringes inn i hovedtariffoppgjøret i 2016.

 

KS skriver på sine nettsider at en sentralt avtalt økning i avsetningen av tid til planlegging med mer som skal gjelde alle barnehager, uavhengig av lokale behov, er lite hensiktsmessig bruk av ressurser. KS understreker at det i avtalen står minst fire timer, og KS har tillit til at den enkelte styrer – sammen med barnehagelærerne – bruker handlingsrommet i særavtalen for å få best mulig kvalitet i barnehagen.

For Fagforbundet, Delta, Skolenes Landsforbund, Fellesorganisasjonen, Musikernes fellesorganisasjon og Skolelederforbundet videreføres dagens avtale, ifølge KS’ nettsider.

Powered by Labrador CMS