Forsker: Lærerne er lydige og protesterer sjelden

– Lærere både i barnehage og skole er veldig lydige, sier forsker Hilde Afdal. De protesterer sjelden på bestemmelser som kommer fra arbeidsgiver.

Publisert

Forsker Hilde Afdal leder forskningsprosjektet som er knyttet til Utdanningsforbundets implementering av Lærerprofesjonens etiske plattform. Afdal er ansatt ved lærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold.

 

– Må våge å stå profesjonelt og faglig fram

Afdal var innleder ved frokostseminaret i dag tidlig som samlet et par hundre delegater før Utdanningsforbundets landsmøte skulle blåses høytidelig i gang.

– Når lærere både i barnehage og skole får politiske føringer de ikke er enige i, gjennomfører de oppgavene de er pålagt. Det råder en sterk lydighetskultur, viser vår forskning, sier Afdal.

Barnehagelærere er litt mer kritiske, men gjennomgangstonen er at man må gå tjenestevei, og noen svarer at de forter seg å gjøre de oppgavene en ikke er enige i for å gjøre det en selv mener er viktigst.

– Det er viktig at lærere våger å stå profesjonelt og faglig fram i det offentlige rom, sa Afdal.

Siden januar 2014 har en gruppe forskere ved henholdsvis Høgskolen i Østfold og Menighetsfakultetet, sett på arbeidet med profesjonsetikk i Utdanningsforbundet.

 

Lærere som sier ifra

Lærer Marius Andersen fra Sandefjord delte sine erfaringer med å stå opp mot systemet da han nektet å følge vurderingspraksisen Sandefjord kommune ønsket å innføre.

– Ikke bli sittende og murre i krokene; gjør det faglig og grundig. Har en gode faglige og etiske argumenter, er det større sjanse for at en vinner frem, sa Andersen.

Marius Andersen

Marius Andersen, lærer fra Sandefjord. Foto: Tom Egil Jensen

 

Også barnehagelærer Anniken Lind ved Rodeløkka barnehage fortalte om sine erfaringer med å stå opp og nekte å gjennomføre språkkartleggingen Oslo kommune ville gjennomføre på alle barnehagebarn.

– Jeg ble sett på som en urokråke og fikk beskjed om at det kunne få følger for mitt arbeidsforhold. Jeg følte selv at jeg var ulydig, men ikke illojal, fortalte Lind.

Begge lærerne berømmet støtten de hadde fått fra UDF.

– Det gjorde godt at store, flotte folk fra sentralt hold kom til barnehagen på en vanlig onsdag for å snakke med oss. Det er veldig viktig med støtte når en står i slike konflikter, sa Lind.

 

– Slutt å syte

Siste paneldeltaker var politisk redaktør i Aftenposten, Trine Eilertsen.

– Yrkesetiske diskusjoner er viktig for mange profesjoner. Ikke minst for oss i pressen og for eksempel leger og det bør også være viktig for lærere, sa Eilertsen.

Tidligere i høst inviterte Aftenposten lærere til å skrive kronikker, sånn at avisen kunne få inn stemmer fra grasrota.

– Hovedinntrykket etter å ha bladd igjennom kronikkene var at det var veldig mye syting og lite konkret som kom frem. Slutt å syte. Begrunn argumentene dine med faglige argumenter sånn som lærerne i Sandefjord gjorde, oppfordret Eilertsen.

Powered by Labrador CMS