Vil etablere ordning for godkjenning av utanlandsk utdanning

Departementet vil etablere ei godkjenningsordning for personar med utanlandsk fagutdaning og styrkje yrkesfaglærarane si kompetanse.

Publisert

Det er foreslått 17 millionar kroner til å etablere ei godkjenningsordning for personar med utanlandsk fagutdanning.

Regjeringa foreslår 20 millionar kroner til å styrkje yrkesfaglærarane si kompetanse og stimulere til auka rekruttering av fagarbeidarar til læraryrket.

Vidare er det foreslått å styrkje tilskottsordninga til lærlingar og lærekandidatar med særskilde behov med 6 millionar kroner.

Powered by Labrador CMS